Los Symbol
Katalog
Popis Cena Kč Průběžná cena Kč Stav
533 1917, 3x Cp, stob. 300,- 300,- Prodáno
534 1919, Karta Fi. Cp 24, kas. 16.6.1919 KONIECPOL 100,- Prodáno
535 1919, Karta Fi. Cp 25, kas. FRYSZTAT 8.11.1919, poprawiony otwór po dziurkowaczu 300,- 300,- Prodáno
536 1919, koperta polecona - frankatura mieszana polskich i niemieckich znaczków, kas. POZNAŃ 22.10.1919, ubytek koperty na odwrocie, ciekawa całość 500,- 1 000,- Prodáno
537 /

70 B 8
1919, Wydanie poznańskie, czwórka z usterką, kat. 100 Zł 300,- 500,- Prodáno
538

73 A P3
1919, Waluta Koronowa, zkrócony atest Šedivý 300,- 420,- Prodáno
539 1919-22, 3 karty Cp 300,- 300,- Prodáno
540 1920..., zestaw skartu, do tego Słowacja z stemplem SKALITE 300,- Neprodáno
541

181 B
1924, Orzeł, znaczek z błędem B1 oraz 8-blok, gdzie na 1 zn. jest niedodruk lewej części ornamentu (powtarzalna usterka, niekatalogowana), stob. 300,- 300,- Prodáno
542

181 B
1924, Orzeł, znaczek z błędem B1 oraz 8-blok, gdzie na 1 zn. jest niedodruk lewej części ornamentu (powtarzalna usterka, niekatalogowana), stob. 300,- 300,- Prodáno
543 ()

184P
1924, Orzeł, gw. Schmutz, kat. 200 Zł 500,- 500,- Prodáno
544

253
1932, Godło, arkusz 100-zn., zgięty w połowie, kilka nadarć, kat. 500 Zł 500,- 550,- Prodáno
545

253
1932, Godło, arkusz 100-zn., zgięty w połowie, kilka nadarć, kat. 500 Zł 500,- 700,- Prodáno
546 1933, koperta lotnicza ofr. wal. 25Gr i 5x 75Gr, kas. KRÓLEWSKA HUTA 7.5.1933, stempel odbiorczy na odwrocie LIMA 24.5.1943, ślady obiegu 300,- 900,- Prodáno
547

268-69
1934, Challenge, kat. 150 Zł 100,- 240,- Prodáno
548

270 II b
1934, Nadruki, gw. Jendroszek, stob. 100,- 300,- Prodáno
549 1936, skart ofr. 3x zn. dopłaty (2x 50gr i 20gr), kas. WARSZAWA, stempel odbiorczy na odwrocie KOMOROWO K. OSTROWI MAZ. 2.7.1936 300,- Neprodáno
550 1938, koperta - OPŁATA ULGOWA (SZKOŁA PODCHOR. REZ. KAWALERII), kas. GRUDZIĄDZ 21.XI.38 500,- Prodáno
551 1939, Polski zabór Czechosł., 1938, ofr. polskimI zn. 15 i 5 gr. oraz zn. czeskim - ten nie ważny, dlatego pobrano dwukrotność różnicy zn. dopłaty 20 gr., kas. (SKALITE 26.11.1938) na znaczkach, kas. (BIAŁA KRAKOWSKA, 28.11.1938) na zn. dopłaty 500,- 600,- Prodáno