Los Symbol
Katalog
Popis Cena Kč Průběžná cena Kč Stav
680 Czerwony Krzyż, koperta poszukiwawcza z Niemiec do USA 300,- Prodáno
681 NA SCHRONISKO DLA LEGII INWALIDÓW WOJSK POLSKICH - arkusz 50-znaczków nalepek o nom. 10gr. 500,- Neprodáno
682 Nalepka LOPP w czwórce 100,- Prodáno
683 Nalepki balonowe - seria 4 szt. 100,- Neprodáno
684 Okupacja austrowęgierska (OA) Fi. Oa 30 b, kat. cca 80 Zł 100,- 240,- Prodáno
685 Okupacja austrowęgierska (OA) Fi. Oa 30 b, kat. cca 80 Zł 300,- 340,- Prodáno
686 Okupacja austrowęgierska (OA) Fi. Oa 49, 52 b, kat. cca 105 Zł 300,- 320,- Prodáno
687 Okupacja austrowęgierska (OA) Fi. Oa 53-72, bez szpica 4K, kat. cca 140 Zł 500,- 500,- Prodáno
688 Okupacja austrowęgierska (OA) Fi. Oa 59 b, ząbk. 11 1/2, kat. cca 160 Zł 500,- 600,- Prodáno
689 Okupacja austrowęgierska (OA) Fi. Oa 64, 65, 69 b, kat. cca 100 Zł 300,- 320,- Prodáno
690 Okupacja austrowęgierska (OA) Fi. Oa 73-75, kat. 30 Zł 100,- 140,- Prodáno
691 Okupacja austrowęgierska (OA) Fi. Oa 71, kat. 125 Zł 300,- Neprodáno
692 Okupacja austrowęgierska (OA) 1916, karta poczty polowej, stempel 2. PUŁK UŁANÓW POLSKICH LEGIONÓW 5, SZWADRON. 300,- Neprodáno
693 Sądowe znaczki doręczeniowe, 2x Dowód doręczenia ze zn. Fi. II lub III, kat. cca 170 Zł 300,- Neprodáno
694 Sądowe znaczki doręczeniowe, 2x Dowód doręczenia ze zn. Fi. II lub III, kat. cca 170 Zł 300,- Neprodáno
695 Ukraina zach. (1918-20) Fi. 11, sygn. K.Körner, kat. 200 Zł 500,- Neprodáno
696 Ukraina zach. (1918-20) Fi. 32, gw. Bulat, kat. 100 Zł 300,- Prodáno
697 Ukraina zach. (1918-20) Fi. 33, gw. Bulat BPP, kat. 100 Zł 300,- Neprodáno
698 Ukraina zach. (1918-20) Fi. 37, gw. Ceremuga, kat. 220 Zł 500,- Neprodáno
699 Ukraina zach. (1918-20) Fi. 37, gw. Ceremuga, kat. 150 Zł 500,- Prodáno
700 Ukraina zach. (1918-20) Fi. 78, gw. Ceremuga, kat. 80 Zł 300,- Prodáno
701 Ukraina zach. (1918-20) Fi. 79, gw. Ceremuga, kat. 80 Zł 300,- Prodáno
702 Ukraina zach. (1918-20) Fi. 81, gw. Ceremuga, kat. 80 Zł 300,- Prodáno
703 Ukraina zach. (1918-20) Fi. 83, gw. Ceremuga, kat. 100 Zł 300,- Prodáno
704 Ukraina zach. (1918-20) Fi. 84, gw. Ceremuga, kat. 150 Zł 500,- Prodáno
705 Ukraina zach. (1918-20) Fi. 103 100,- 120,- Prodáno
706 Poczta internowanych - Szwajcaria pocztówka pomocy Polakom - jadalnia Home Suisse w Cirkevenicy (Chorwacja), adres. do obozu internowanych w Elgg, otwor po dziurkowaczu 500,- Neprodáno
707 Poczta polowa - koperta z winietą FIRST TO FIGHT, kas. maszynowy WASHINGTON 11.11.43 500,- Neprodáno
708 () Poczty międzyobozowe - Dachau-Allach blok Fi. Bl. 3By 300,- Neprodáno
709 () Poczty międzyobozowe - Dachau-Allach blok Fi. Bl. 5Ax 300,- Neprodáno
710 () Poczty międzyobozowe - Dachau-Allach blok Fi. Bl. 5Ax 300,- Neprodáno
711 () Poczty międzyobozowe - Dachau-Allach blok Fi. Bl. 5By 300,- Neprodáno
712 () Poczty międzyobozowe - Dachau-Allach blok Fi. Bl. 5By 300,- Neprodáno
713 Poczty międzyobozowe - Dachau-Allach, koperta ofrank. niemieckim zn. 40Pf. i znaczkiem z bloku pamiątkowego 150Pf, kas. GERNLINDEN 2.12.47, przesyłka filatelistyczna 500,- Prodáno
714 Polskie Siły Zbrojne w ONZ - zestaw 10 całości ze stemplami jednostek, z tego 4 z obiegu 500,- Prodáno
715 Poczta polowa w W. Brytanii, koperta ofr. trójką 1D, kas. GŁOWNA POCZTA POLOWA 101, adres. do USA 300,- Neprodáno
716 Różne 2 karty ze stemplami balonów z IX Krajowych zawodów balonów 300,- 300,- Prodáno
717 Różne Słania - czarnodruk wyd. pocztą szwedzką (1997 Muzeum) 100,- 100,- Prodáno
718 Varia: Poczta dziecięca (Kinderpost) - zestaw koszulek listów z różnymi napisami, stempelkami, nawet nalepkami, większość nierozklejona (!), można dedukować okres powojenny i okolice miejscowości Ząbkowice 500,- Prodáno