Los Symbol
Katalog
Popis Cena Kč Průběžná cena Kč Stav
326 1915-34, 6x ciekawszych całości - m.in. lotnicze, Re. itd. 2 000,- 2 300,- Prodáno
327 1919, firmowa koperta polecona z ofr. mieszaną polskich i niemieckim zn. Germania, stempel odbiorczy na odwrocie, lekkie przebarewienia 2 300,- Neprodáno
328 ()

60
1919, Orzeł na tarczy, sześcioblok z abklaczem na odwrocie, rzadkie, gw. Korszeń 2 000,- Neprodáno
329 ()

62 P6z
1919, Orzeł na tarczy, próba znaczka, gw. Schmutz i inni, bardzo rzadkie ! 10 000,- Neprodáno
330 /

69-70
1919, Wydanie poznańskie, czwórki z wyraźnymi usterkami na zn. 62, kat. 264 Zl 700,- Prodáno
331

75 Dp A
1919, Waluta Koronowa, gw. Schmutz 750,- 900,- Prodáno
332 ()

96 P4
1919, Waluta Markowa, gw. Miszczak 500,- 700,- Prodáno
333 ()

96 P5
1919, Waluta Markowa, gw. Schmutz 500,- 600,- Prodáno
334 1921, karta Cp Fi. 39 z przesuniętym cięciem, wyjątkowa oferta 4 000,- Neprodáno
335 /

144-63
1922, Wydanie dla Gór. Śląska, kompletna seria z kilkoma odmianami, szpica serii (od 10 Mk) bez podlepek, kat. Mi. 500 Zł 1 000,- 1 000,- Prodáno
336

147 Pp
1922, Wydanie dla Gór. Śląska, znaczek za 40 fen. z dużym pustopolem na górnym marginesie - dodatkowo dwie dodatkowe skośne perforacje grzebieniem, w sumie potrójna perforacja na pustopolu, bardzo ładny stan zachowania 2 000,- 2 700,- Prodáno
337

150 PP
1922, Wydanie dla Gór. Śląska, kat. 450 Zł 1 000,- 1 200,- Prodáno
338

171 No
1923, Nadruki, gw. Korszeń, kat. 350 Zł 1 000,- 1 000,- Prodáno
339

190 b
1924, Orzeł, gw. Schmutz, kat. 1200 Zł 3 000,- 6 500,- Prodáno
340 1925, koperta lotnicza do Gdańska ofr. 10Gr i 2x 50Gr + 15Gr w gotówce adres. do WM Gdańsk, 2 nalepki LOPP, kas. WARSZAWA 9.2.1925, stempel odbiorczy na odwrocie 1 800,- Prodáno
341

194-04
1925, Na Skarb, seria na 3 koertach poleconych adres. do Austrii, koperty zgięte w połowie, papier pomarsczony, stob. 4 000,- 4 000,- Prodáno
342

211 F
1925, Miasta, oba typy fałszerstw na szkodę poczty - tzw. poznańskich, atest lub gw. Schmutz 5 000,- Neprodáno
343 1926, karta przewieziona lotem KRAJOWE ZAWODY BALONOWE, BALON WARSZAWA (Fi. 1d), kat. cena 400 Zł 1 000,- Neprodáno
344 1927, koperta przewieziona lotem WARSZAWA-BERNO (Fi. 56a), kat. cena 350 Zł 800,- Neprodáno
345

Bl. 1
1928, Blok Wystawowy, rozmiar 117x87 mm (większy niż w katalogu) 7 000,- 7 000,- Prodáno
346

239 V
1928, Piłsudski, Mościcki, w czwórce, gw. Korszeń, kat. 1200 Zł 3 000,- 3 400,- Prodáno
347 1928, koperta lotnicza do Lwowa ofr. zn. lotniczymi 30Gr + 5Gr w gotówce, kas. WARSZAWA 3.5.1928, czerw. stempel EXPOSITION PhilaTELIQUE, stempel odbiorczy na odwrocie, koperta poziomo zgięta 1 800,- Neprodáno
348 1928, polecona koperta lotnicza ofr. paskiem z bloku nr.1 (Fi. 235-36) i lot. 45Gr., kas. WARSZAWA 3.5.1928, stempel PAR AVION.-SAMOLOTEM. EXPOSITION PHILATELIQUE., adres. do Austrii, kat. 400 Zł 1 000,- 1 600,- Prodáno
349 1929, koperta przewieziona lotem KATOWICE-GDAŃSK (Fi. 93c), kat. cena 450 Zł 1 000,- Neprodáno
350 1930, koperta przewieziona lotem WARSZAWA-BRESLAU-BERLIN (Fi. AII 104a), kat. cena 370 Zł 1 000,- 1 000,- Prodáno
351 1930, międzynarodowy kupon na odpowiedź 80 gr. typu Londyn, nieużyty, stob. 1 000,- Prodáno
352 1933, karta przew. sterowcem LZ Zeppelin podczas rejsu 2. SÜDAMERIKAFAHRT, ANSCHLUSSFLUG BERLIN-FRIEDRICHSHAFEN, znaczki ostemplowano kas. WARSZAWA-PORT LOTNICZY 30.5.33, przesyłka dotarła do Brazylii 6.6, atrakcyjna dekoracyjna całość 7 000,- Neprodáno
353

270 III
1934, Nadruki, gw. Schmutz, bardzo rzadkie, kat. 1700 Zł 5 000,- 5 500,- Prodáno
354 1935, koperta Aeroklubu przewieziona balonem GORDON-BENNETT ofr. wirnikiem WARSZAWA 3.4.1935 (Fi. 20f), bardzo rzadkie 10 000,- Neprodáno
355 1935, koperta Aeroklubu RZPL z bardzo rzadkim wirnikiem GORDON BENETT, dat. WARSZAWA 4.6.35, lekkie zgięcie w połowie 12 500,- Neprodáno
356 1935, koperta polecona ofr. Fi. 274 z błędem B4 - przecinek zamiast kropki, koperta pionowo zgięta, gw. Korszeń 2 000,- Prodáno
357 1935, koperta polecona ofr. lot. Fi. 219, 2x 222, 224, kas. BYDGOSZCZ 17.12.1935, stempel odbiorczy VYSOKÉ MÝTO 18.12.1935 500,- Neprodáno
358 1936, karta przewieziona lotem VIII. KRAJOWE ZAWODY BALONOWE, BALON JABLONNA (Fi. BII 12e), kat. cena 550 Zł 1 300,- Neprodáno
359 1936, koperta balonowa POCZTA BALONOWA SANOK 16.8.1936, zn. skasowano CZARNY USTRZYK 16.8.1936, stempel odbiorczy na odwrocie ZOPPOT DANZIG 19.8.1936 2 000,- Neprodáno
360 1936, koperta przewieziona lotem VIII. KRAJOWE ZAWODY BALONOWE, BALON KRAKÓW (Fi. 12 l), kat. cena 550Zł 1 300,- 1 300,- Prodáno
361 1938, Ex. koperta przewieziona lotem X. KRAJOWE ZAWODY BALONOWE, BALON SYRENA (Fi. BII 25g), kat. cena 525 Zł 1 300,- Neprodáno
362 1938, koperta balonowa przewieziona balonem MAZOWSZE podczas X KRAJOWE ZAWODY BALONÓW WOLNYCH MOŚCICE 9.5.1938, znaczek 1 Zł skasowano HORODENKA 9.5.1938, stempel odbiorczy na odwrocie ZOPPOT DANZIG 10.5.1938 2 000,- Neprodáno
363 1938, koperta przewieziona lotem BALON MOŚCICE (Fi. BII 26b), kat. cena 300 Zł 750,- 750,- Prodáno
364 1938, okładki oraz strony wewnętrzne zeszyciku Fi. 5c 500,- Neprodáno
365 1939, koperta przewieziona lotem WARSZAWA-GDYNIA-KOBENHAVN (Fi. AII 144b), kat. cena 250 Zł 750,- 750,- Prodáno
366

338 A-U
1940, Wydanie na emigracji, komplet wydań, kat. 330 Zł 750,- 1 200,- Prodáno
367 1943, 2 koperty ofr. seriami wydań rządu na emigracji - 1x adresowana do Brazylii (!), 1x do Australii (!) - ostatnia ze stemplem odbiorczym na odwrocie 5 000,- Neprodáno
368

1-2 P
Polski zabór Czechosłowacji - Poczta Wojskowa - ODBITKI WZORCOWE NADRUKÓW TYPOGRAFICZNYCH UŻYTYCH NA ZNACZKACH URZĘDOWYCH - z okazji pobytu Marszałka Polski Edwarda Śmigłego Rydza na Śląsku Zaolziańskim przedrukowano 296 sztuk znaczków zwykłych nadrukiem Ś miecze R / 12-13.X / 1938 w kolorze czerwonym, a 250 sztuk znaczków poleconych nadrukiem E.Ś.R. / 12-13.X / 1938 w kolorze czarnym, zużyto je na korespondencję służbową Samodzielnej Grupy Operacyjnej Śląsk skierowaną do Głównego Inspektoratu Sił Zbrojnych, ze względu na tajemnicę wojskową koperty wspomnianej korespondencji zniszczono, ale przedtem znaczki wycięto, ponumerowano i w większości zachowały się na wycinkach, stemple zostały skasowane i przekazane do Ministerstwa Poczt i Telegrafów, przed zniszczeniem odbito je na oryginale i kopii powyższego pisma oraz (według relacji archiwisty wojskowego) trzech odpisach z tego dokumentu, zachowały się dwa egzemplarze odpisów i odbitki wycięte z dokumentu, powyżej jeden z ocalałych egzemplarzy 150 000,- 175 000,- Prodáno
369 1938, ofr. polskim zn. 15 gr. oraz zn. czeskim - ten nie ważny, dlatego pobrano dwukrotność różnicy zn. dopłaty 20 gr., kas. (SKALITE 26.11.1938) na znaczkach, kas. (BIAŁA KRAKOWSKA 28.11.1938) na zn. dopłaty 750,- 850,- Prodáno
427

1302 Ark.
1963, Konie polskie, rzadkie 500,- Neprodáno