Los Symbol
Katalog
Popis Cena Kč Průběžná cena Kč Stav
455 Lokalne - tereny austriackie: Skałat, Fi. 6, gw. Schmutz 5 000,- Neprodáno
456 Lokalne - tereny austriackie: Skałat, Fi. 16, gw. Petriuk, kat. 850 Zł 3 000,- Neprodáno
457 Lokalne - tereny austriackie: Skałat, Fi. 18, gw. Schmutz 5 000,- Neprodáno
458 Lokalne - tereny niemieckie: Kalisz, Fi. 9a, gw. Korszeń, kat. 260 Zł 750,- Prodáno
459 Lokalne - tereny niemieckie: Kalisz, Fi. 12a, gw. Korszeń, kat. 260 Zł 750,- Prodáno
460 Lokalne - tereny niemieckie: Kalisz, Fi. 15, gw. Korszeń, kat. 260 Zł 750,- Neprodáno
461 Lokalne - tereny niemieckie: Kalisz I - 3 karty Cp 1 typ I - 1x nadruk normalny, 1x nadruk także na doklejonym zn. 7 1/2 Pf. Germania, 1x z nadrukiem odwróconym - gw. Sztaba albo Korszeń, oraz 1 karta typ V, stob., rzadki zestaw 4 000,- 4 000,- Prodáno
462 Lokalne - tereny niemieckie: Ostrów, Fi. 8a I, gw. Schmutz, kat. 300 Zł 1 000,- Neprodáno
463 Lokalne - tereny niemieckie: Włocławek - Fi. 18-19, gw. Schmutz, stob. 1 000,- Neprodáno
464 Częstochowa, pocztówka ofr. parką zn. 6h Karol, stempel doręczeniowy Fi. 3a, kat. 800 Zł 1 200,- 1 200,- Prodáno
465 Luboml, Fi. 1-5A, czwórki z pustopolami oraz odwróconymi cyframi nominału, kat. 1150 Zł 2 000,- 2 200,- Prodáno
466 Warszawa, miejscowy list urzędowy władz niemieckich wysłany 7.8.18, opłatę za przesyłkę pokrywał adresat, wysokość tej należności określał stempelek - tu beznominałowy Pfennig Porto z dopisaną cyfrą 8, stosowany w okresach przejściowych, opłata pobierana była przez Pocztę Miejską i przekazywana niemieckiemu zarządowi pocztowemu, jednocześnie Poczta Miejska pobierała własną należność za doręczenie, co było udokumentowane doklejeniem znaczka, tu - za 6 gr, na odwrocie pieczęć listowa nadawcy, całość w bardzo dobrym stanie zachowania 750,- Prodáno
467 Zawiercie, Fi. 1 III, 2 III, gw. Schmutz, kat. 360 EUR 2 000,- 2 300,- Prodáno