Los Symbol
Katalog
Popis Cena Kč Průběžná cena Kč Stav
4 Afrika, sestava známek, řada námětů, uloženo ve velkém hezkém zásobníku 2 000,- 2 000,- Prodáno
6 / Austrálie, 1913-86, sbírka známek a sérií, začátky méně, na albových listech DAVO (zasklené hawidkami) + šroubové desky 1 500,- 2 200,- Prodáno
8 Austrálie, sestava známek a sérií, část dublety, v zásobníku A4 1 000,- 1 100,- Prodáno
10 ,/ Belgie, 1930-93, sbírka známek a sérií, vzadu sestava železničních zn., na albových listech Leuchtturm (zasklené) + pákové desky 2 000,- 2 300,- Prodáno
11 /, Berlin Západní, 1948-90, sbírka známek a sérií, na albových listech Schaubek (zasklené) + pérové desky 2 500,- 2 600,- Prodáno
12 / Berlin Západní, 1954-90, sbírka známek a sérií, na albových listech Leuchtturm (zasklené) + kroužkové desky 1 500,- 1 700,- Prodáno
13 /, Bolívie, Salvador, sestava známek a sérií, v zachovalém zásobníku A4 1 500,- 1 500,- Prodáno
15 / Brazílie, 1866-1965, nekompletní základní sbírka, na albových listech + šroubové desky 2 000,- 2 000,- Prodáno
22 British Commowealth, sbírka starších známek, na albových listech (částečně zasklené hawidkami) + desky 2 000,- 2 500,- Prodáno
23 British Commowealth, sestava známek a aršíků, ve starším zásobníku A4, kat. PÚD přes 10000 Kč 2 000,- 2 000,- Prodáno
24 Britské kolonie, sestava známek a sérií, ve starším zásobníku A4 1 900,- 1 900,- Prodáno
26 /, Celý svět, 5 zásobníků známek, obsahují jak klasické známky, tak i atraktivní náměty 4 000,- Neprodáno
27 Celý svět, 7 starších zásobníků A4 3 500,- Neprodáno
31 Celý svět, sestava aršíků, řada lepších položek, sice rez. skvrnky, přesto mimořádná nabídka, v zachovalém zásobníku A4 3 000,- 3 000,- Prodáno
32 Celý svět, sestava aršíků, ve starším zásobníku A4 1 000,- 1 300,- Prodáno
39 , Celý svět, sestava známek a sérií, převážně Evropa, ve dvou zásobnících A4 (zachovalé) 1 000,- 1 000,- Prodáno
48 Celý svět, zcela nesourodá sestava ve starém zásobníku 1 500,- 3 300,- Prodáno
53 Čína, sestava známek a sérií, v zásobníku A5 (starší) 2 500,- 3 600,- Prodáno
57 / ČSR I, ČSR II, nesourodá sestava, ve starším zásobníku A4 750,- 850,- Prodáno
59 / ČSR I, neúplná základní sbírka ve starším albu, naprostá většina sice po nál., ale mj. Spěšná s kupónem bez nálepky, výhodná nabídka 2 000,- 5 500,- Prodáno
60 , ČSR I, obchodní zásoba známek, ve starším zásobníku A4 500,- 1 600,- Prodáno
63 ČSR I, sestava známek a sérií, zajímavá část Hradčany, spousta hezkých razítek, v zachovalém zásobníku A4 2 000,- 4 400,- Prodáno
64 ,/ ČSR I, sestava známek, aršíků, sérií, ve starším zásobníku A4 1 500,- 2 400,- Prodáno
65 ČSR II - umění hrady, sestava známek, aršíků a TL, ve dvou zásobnících A4 (starší) 1 500,- 1 800,- Prodáno
69 ČSR II, 1945-80, sestava známek a sérií, ve starším zásobníku A4 1 000,- 1 500,- Prodáno
70 ČSR II, 1945-85, sbírka známek a sérií, ve 4 zásobnících A4 (starší) 4 000,- 4 000,- Prodáno
73 ČSR II, 1945-cca 1980, sestava známek a sérií, ve dvou zásobnících A4 (starší) 2 000,- 2 000,- Prodáno
74 ČSR II, 1969-90, sestava čtyřbloků, ve dvou zásobnících A4 (starší) 2 000,- 2 200,- Prodáno
75 ČSR II, 1969-92, sestava známek a sérií, ve starším zásobníku A4 1 000,- 1 000,- Prodáno
77 ,/ ČSR II, 5 zásobníků známek, pásek a bloků s DV a VV 4 000,- 9 000,- Prodáno
81 ČSR II, sestava aršíků a PL, ve dvou zásobnících A4 (starší) 1 500,- 1 900,- Prodáno
85 ČSR II, sestava čtyřbloků, mj. rohové, miniatury, ve 3 zásobnících A4 (starší) 2 000,- 2 300,- Prodáno
87 ČSR II, sestava PL, ve starším zásobníku A4 750,- 750,- Prodáno
90 / ČSR II, sestava známek a sérií, ve starším zásobníku A4 500,- 550,- Prodáno
92 /, ČSR II, sestava známek, bloků, aršíků atd., převážně s výraznými odchylkami (DV, VV, typy) 4 000,- 13 500,- Prodáno
93 ČSR II, sestava známek, dále aršíky, cel., Slovensko aj., ve dvou zásobnících A4 (starší) 1 000,- 1 000,- Prodáno
96 , ČSR, sbírka známek a sérií, na albových listech (zsklené hawidkami) + šroubové desky 3 500,- 3 700,- Prodáno
101 ČaM, sestava známek a sérií ve dvou zásobnících 500,- 1 000,- Prodáno
110 Česká republika, sestava známek a sérií, platný nominál PÚD 7885 Kč, ve starším zásobníku A4 5 500,- 6 000,- Prodáno
119 ,/ Dánsko, 1855-1989 + Grónsko 1938-87, sbírka známek a sérií, na albových listech Schaubek (zasklené) + šroubové desky 2 000,- 2 200,- Prodáno
122 /, Dánsko, objemná sestava známek ve 2 zásobnících (některé jen částečně zaplněné), vysoký katalog 2 000,- 2 300,- Prodáno
123 Dánsko, sbírka známek a sérií od klasiky, nadprůměrná kvalita, na listech + pérové desky 8 000,- 8 000,- Prodáno
124 Dánsko - Faerské ostrovy, 1975-2002, sbírka známek a sérií, na albových listech Leuchtturm (zasklené) + pákové desky 2 000,- 2 000,- Prodáno
125 Dánsko - Faerské ostrovy, aj. - sestava známek, aršíků, sérií, v zásobníku A4 1 000,- 1 300,- Prodáno
128 , Estonsko, litva, Lotyšsko, sestava známek a sérií, v zachovalém zásobníku A4 1 000,- 1 700,- Prodáno
130 /, Evropa - Pobaltí a Polsko - hezký zásobník známek 1 000,- 1 000,- Prodáno
131 Evropa - Pobaltí, sestava starších známek, různá kvalita, uloženo na listech (zasklené) + pérové desky 1 000,- 2 700,- Prodáno
133 Evropa, 4 velké zásobníky známek 2 500,- 2 700,- Prodáno