Los Symbol
Katalog
Popis Cena Kč Průběžná cena Kč Stav
1 / Afrika, Asie, sestava známek a sérií, uloženo na listech 1 000,- 1 200,- Prodáno
2 Afrika, sestava známek, řada atraktivních námětů, skoro vše čisté bez nálepek ve velmi dobré kvalitě, v zásobníku A4 (2x) 2 500,- 2 500,- Prodáno
3 Afrika, sestava známek, řada atraktivních námětů, ve velkém zásobníku 3 000,- 3 400,- Prodáno
5 /,() Andorra Fr., hodnotná sbírka, řada oblíbených emisí, v zásobníku A4 3 000,- 3 800,- Prodáno
7 Austrálie, sestava známek, řada atraktivních námětů, v zásobníku A4 1 500,- 1 500,- Prodáno
9 / Barbados, sestava známek, řada atraktivních námětů, v zásobníku A4 750,- 750,- Prodáno
14 Bolívie, sestava známek bloků a pásek vyd. 1887-1910, kat. cca 1500 EUR, k tomu nezoubk. 25-bloky Mi. 85-87 (nepočítáno) 1 500,- 1 500,- Prodáno
16 Brit. Commonwealth, sestava známek, řada atraktivních námětů, ve dvou zásobnících A4 1 000,- 1 500,- Prodáno
17 Brit. Commonwealth, sestava známek, řada atraktivních námětů, ve dvou zásobnících A4 2 500,- 2 500,- Prodáno
18 Brit. Commonwealth, Svět, sestava známek, řada atraktivních námětů, v zásobníku A4 1 500,- 2 100,- Prodáno
19 British Commonwealth, hodnotná nesourodá sestava známek na kartách 3 600,- Prodáno
20 / British Commonwealth, kompletní omnibusy SILVER JUBILEE 1935, CORONATION 1937, CORONATION 1953, ROYAL VISIT 1954 (chybí Austrálie), VICTORY 1945, UNIVERSITY 1951 25 000,- Neprodáno
21 British Commonwealth, Silver Wedding 1948, sestava známek Omnibusu 12 000,- Neprodáno
25 ,/ Bulharsko, sestava známek a sérií, obsahuje meziválečné série, ve starším zásobníku A4 15 000,- 15 000,- Prodáno
28 Celý svět, 9 zásobníků A4, převážně dobrá kvalita, více nebo méně zaplněné známkami 4 000,- 4 000,- Prodáno
29 Celý svět, karton zachovalých zásobníků, většinou zaplněné známkami 3 500,- 4 200,- Prodáno
30 Celý svět, krabice sestav a zbytkových sbírek, symbolická cena 500,- 3 300,- Prodáno
33 Celý svět, sestava celistvostí PÚD 94 ks, převážně starší, obsahuje obálky, celiny, zajímavé poštovny aj., různá kvalita 1 000,- 1 300,- Prodáno
34 Celý svět, sestava nezoubk. známek, mj. Itálie Mi. 1522U ve čtyřbloku (200 EUR), 1537-38U (170 EUR) atd., na albových listech Lindner 4 000,- Neprodáno
35 Celý svět, sestava převážně starších celistvostí, mj. Let. 2 500,- Neprodáno
36 Celý svět, sestava PÚD 20 ks pohlednic, převážně prošlé, zajímavé destinace 1 000,- 1 100,- Prodáno
37 /, Celý svět, sestava známek a sérií na kartách, kat. PÚD 2865 Kč 1 200,- 1 400,- Prodáno
38 /, Celý svět, sestava známek a sérií, v 5 zásobnících A5 (starší) 1 500,- Prodáno
40 Celý svět, sestava známek, ve dvou zásobnících A4 1 500,- 1 500,- Prodáno
41 , Celý svět, sestava známek, aršíků a TL, atraktivní náměty, v zachovalém zásobníku A4 1 000,- 1 000,- Prodáno
42 Celý svět, sestava známek, řada atraktivních námětů, ve 3 zásobnících A4 2 000,- 2 300,- Prodáno
43 Celý svět, sestava známek, řada atraktivních námětů, v zásobníku A4 2 000,- 2 000,- Prodáno
44 Celý svět, sestava známek, řada atraktivních námětů, v zásobníku A4 1 500,- Prodáno
45 Celý svět, sestava známek, řada atraktivních námětů, ve velkém zásobníku 1 000,- 1 000,- Prodáno
46 Celý svět, velký těžký karton různého materiálu - obsahuje zbytky z různých výkupů, kromě drobného také hodnotný materiál, prohlídku rozhodně doporučujeme, paušální vyv. cena s potenciálem 25 000,- 25 000,- Prodáno
47 Celý svět, zajímavá část letecké, sestava známek, řada oblíbených emisí, v zásobníku A4 2 000,- 2 300,- Prodáno
49 Čína, ČSR II, Svět, sestava známek, řada atraktivních námětů, v zásobníku A4 2 500,- 3 100,- Prodáno
50 Čína, krabice zbytkových sestav, navíc celistvosti aj. materiál 12 000,- 12 000,- Prodáno
51 Čína, sestava PÚD 10 ks celistvostí, mj. Re. a let. obálky 5 000,- 5 000,- Prodáno
52 ,/ Čína, sestava známek a sérií, v zachovalém zásobníku A4 4 500,- 4 500,- Prodáno
54 Čína, sestava známek na kartách + v zásobníku A5 (starší) 5 000,- 15 000,- Prodáno
55 ČSR I - Hradčany, ústřižky balíkových průvodek aj., jednoznámkové a násobné frankatury, čitelná razítka, uloženo na listech 2 000,- Prodáno
56 ČSR I, 1918-29, sestava PÚD 12 ks celistvostí, adres. do Vítkovických železáren 500,- Prodáno
58 ČSR I, nesourodá sestava - sestava celistvostí zn. na kartách, mj. 3 Kč Masaryk 1 000,- 1 000,- Prodáno
61 ČSR I, sestava 6 ks CDV 39 s dolepenými zn. na Re. nebo Ex. tarif, velmi dekorativní 5 500,- Neprodáno
62 ČSR I, sestava PÚD 78 ks dokladů OÚ v Moravské Ostravě 1 000,- 1 000,- Prodáno
66 ČSR II, 1. lety a přílež. lety - sestava celistvostí 65 ks 1 500,- Prodáno
67 ČSR II, 1945-46, sestava PÚD 100 ks celistvostí, většinou provizorní razítka 1 000,- 2 100,- Prodáno
68 ČSR II, 1945-55, sestava PÚD 43 ks celin, kat. PÚD přes 2500 Kč 750,- 2 300,- Prodáno
71 /, ČSR II, 1945-92, sbírka známek a sérií - odchylky papíru, někt. zn. s různou intenzitou příměsi fluoru, uloženo na listech (zasklené hawidkami), k tomu UV lampa 7 500,- 7 500,- Prodáno
72 ČSR II, 1945-92, sestava PÚD 56 ks celistvostí staré a nové měny, obsahuje provizorní razítka, Re. dopisy, let. celistvosti a příležitostná razítka 900,- Prodáno
76

PL 2313-14
ČSR II, 5 ks Pof. PL 2313 - I. a II. deska, Pof. PL 2314 ZP3 - I. typ, 2x II. typ, kat. PÚD 2900 Kč 1 300,- Neprodáno
78 ČSR II, krabice výstřižků z korespondence 300,- Neprodáno