Los Symbol
Katalog
Popis Cena Kč Průběžná cena Kč Stav
202 PTV 1 300,- 460,- Prodáno
203 PT 4 aaa společné vydání Slovensko, Švédsko a dtto. známky, kat. 1100 Kč 500,- Neprodáno
204 PT 4b, 11b, 14b, 18b, kat. 4x 400 Kč 500,- Neprodáno
205 PT 5 a + b, kat. 250 Kč 100,- Neprodáno
206 PTR 5, kat. 700 Kč 300,- Neprodáno
207 PTM 8, kat. 1000 Kč 500,- Neprodáno
208 PT 11 a,b 100,- Neprodáno
211 PT 13 a,b 100,- Neprodáno
212 PTB 14a s nulami 300,- Neprodáno
213 PT 16 a + b, kat. 600 Kč 300,- Neprodáno
214 PT 16 a, b 100,- 140,- Prodáno
215 PT 16 a,b 100,- 140,- Prodáno
216 PTR 16, kat. 1200 Kč 500,- Neprodáno
217 PT 18 a,b 100,- Neprodáno
218 PT 20 a + b, kat. 500 Kč 100,- Neprodáno
219 PT Terezín 300,- 300,- Prodáno