Los Symbol
Katalog
Popis Cena Kč Průběžná cena Kč Stav
242

2-19
1939, Přetisky, kompletní série, k tomu novinové NV 1-9 500,- 600,- Prodáno
243

60-62
1941, Memorandum, ve čtyřbloku s pravým okrajem 300,- Neprodáno
244 Doplatní Pof. D11, obtisk tiskové barvy na lepu 100,- 100,- Prodáno
245 Novinové Pof. 6 s DČ 1 300,- Neprodáno
246 Novinové Pof. NV 6, 8 s DČ, přeložené mezi zn. a okraji 100,- Neprodáno