Los Symbol
Katalog
Popis Cena Kč Průběžná cena Kč Stav
559

12 I
1926, Nadruk na zn. Budowle 300,- Neprodáno
560

12-13 aIx, 14 aIIx
1926, Nadruk na zn. Budowle, szczegóły w zkróconym ateście Šedivý 500,- Neprodáno
561

13alx
1926, Nadruk na zn. Budowle, gw. Ryblewski 100,- Neprodáno
562 ()

13 aIx
1926, Nadruk na zn. Budowle, szczegóły w zkróconym ateście Šedivý 100,- Neprodáno
563

13 aIx
1926, Nadruk na zn. Budowle, szczegóły w zkróconym ateście Šedivý 100,- Neprodáno
564

14allx
1926, Nadruk na zn. Budowle, gw. Ryblewski 300,- Neprodáno
565

14 aIIx
1926, Nadruk na zn. Budowle, szczegóły w zkróconym ateście Šedivý 300,- Neprodáno
566

23-25
1934, Nadruk na zn. Znak 500,- Neprodáno
567

23-25
1934, Nadruk na zn. Znak, szczegóły w zkróconym ateście Šedivý 500,- Neprodáno
568

24
1934, Nadruk na zn. Znak 500,- Neprodáno
569

24
1934, Nadruk na zn. Znak, gw. Schmutz 300,- Neprodáno