Los Symbol
Katalog
Popis Cena Kč Průběžná cena Kč Stav
1 Afrika - severní, sestava 30 ks pohlednic, prošlé, řada dekorativních 900,- Prodáno
2 Afrika, Natal, Nigeria, nesourodá sestava známek 500,- Neprodáno
3 /, Afrika, sestava známek, aršíků, sérií, mj. atraktivní náměty, na albových listech Leuchtturm (zasklené) + pérové desky 3 000,- 3 000,- Prodáno
4 Albánie, sestava známek, aršíků, sérií na kartách 1 500,- 1 800,- Prodáno
5 Alžír, Tunis, Francie, zajímavá sestava známek, řada atraktivních námětů, v zásobníku A4 2 000,- 2 300,- Prodáno
6 Andorra fr., 1931, sestava známek Porto Mi. 9-11 500,- Prodáno
7 Argentina, nesourodá sestava 750,- 1 600,- Prodáno
8 /, Austrálie, Kanada, sestava známek a sérií, část dublety, na výmětových listech 2 000,- 2 200,- Prodáno
9 Austrálie, sbírka známek a sérií, uloženo na listech (zasklené hawidkami) + šroubové desky 2 000,- 3 500,- Prodáno
10 Belgie, Medicína, TBC, Červený kříž - námětová sbírka známek, celistvostí, razítek, pohlednic a zejména nálepek včetně fází tisku, spousta vzácných položek, uloženo na listech + 2x luxusní desky SAFE (poř. cena samotných desek přes 3000 Kč) 7 000,- Neprodáno
11 , Belgie, Norsko - sestava známek, aršíků, sérií, v zachovalém zásobníku A4 (30 listů) 1 500,- 1 800,- Prodáno
12 /, Belgie, objemná zásoba známek seřazená chronologicky podle kat. Michel ve velkých zásobnících, vysoký katalog, spousta materiálu za výhodnou cenu 20 000,- 20 000,- Prodáno
13 Berlin Západní, 1952-90, sbírka známek a sérií, na albových listech Leuchtturm (zasklené) + šroubové desky 1 000,- 1 200,- Prodáno
14 Berlin Západní, sestava známek a sérií, na výmětových listech 500,- Prodáno
15 /, Brazílie, sestava známek a sérií, obsahuje starší i moderní známky, v zachovalém zásobníku A4, kat. PÚD 1338 EUR 3 200,- Neprodáno
16 British Commonwealth, kompletní sestava Omnibusů Silver Jubilee 1935 (bez Egyptu) 17 500,- Neprodáno
17 British Commonwealth, Silver Wedding 1948, kompletní sestava známek Omnibusu 35 000,- Neprodáno
18 British Commonwealth, Silver Wedding 1948, sestava známek Omnibusu 15 000,- Neprodáno
19 British Commowealth, sestava starých celin, převážně neprošlých 750,- 900,- Prodáno
20 British Commowealth, sestava známek na kartách 1 000,- 1 000,- Prodáno
21 British Commowealth, sestava známek OMNIBUSU ITU 1965, uloženo na listech (zasklené hawidkami) 1 000,- Prodáno
22 Bulharsko, 1879-1969, sbírka známek a sérií, dále Albánie 1913-50, uloženo na listech (zasklené hawidkami) + šroubové desky 1 500,- 2 400,- Prodáno
23 /, Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko - 3 zásobníky námětů 1 000,- 1 100,- Prodáno
24 Bulharsko, sbírka známek na albových listech Pofis, kroužkové desky 500,- 750,- Prodáno
25 Bulharsko, série Mi. 786-92 ve 40-ti blocích, dv. okrajů, kat. 600 EUR 1 500,- Neprodáno
26 Bulharsko, sestava známek, aršíků, sérií, obsahuje starší zn. i pěkné náměty, ve dvou zásobnících A4 (starší) 1 500,- 1 500,- Prodáno
27 Burundi, hezká sestava známek, řada atraktivních námětů, mj. limitované edice a nezoubk., na albových listech + desky 3 000,- 3 500,- Prodáno
28 Celý svět, 12 zásobníčků známek 2 500,- 2 500,- Prodáno
29 Celý svět, 9 zásobníků A4, převážně dobrá kvalita, více nebo méně zaplněné známkami 3 000,- 3 000,- Prodáno
30 Celý svět, atraktivní sestava aršíků, známek aj., v zásobníku A4 1 000,- 1 000,- Prodáno
31 Celý svět, edice Nezoubkované raritky - sestava známek s certifikáty, uloženo na plastových listech + kroužkové desky + kazeta, kat. PÚD 800 EUR 2 500,- 2 800,- Prodáno
32 Celý svět, krabice luxusních alb, vysoká pořizovací cena alba a vysoká katalogová cena, symbolická cena 4 500,- 4 500,- Prodáno
33 Celý svět, nesourodá sestava 3 000,- 3 000,- Prodáno
34 Celý svět, nesourodá sestava, řada atraktivních námětů, v zásobníku A4 (uvolněné listy) 1 500,- 1 500,- Prodáno
35 Celý svět, sestava ** známek, cca 1800 ks - převážně Britský Commonwealth 1 800,- Neprodáno
36 Celý svět, sestava 20 ks Re. dopisů, různé frankování (pestré, násobné, otisk vyplatního stroje, aj.), zajímavá sestava 1 300,- Neprodáno
37 Celý svět, sestava celistvostí, obsahuje převážně starší celiny, obálky, pohlednice 3 000,- 3 100,- Prodáno
38 Celý svět, sestava čistých sypaných známek 600,- Neprodáno
39 Celý svět, sestava čistých sypaných známek 1 200,- Neprodáno
40 Celý svět, sestava mezinárodních odpovědek, mj. Izrael, Německo atd. 1 000,- Prodáno
41 Celý svět, sestava převážně starších celistvostí 1 500,- 1 700,- Prodáno
42 ,, Celý svět, sestava známek a CM, převážně atraktivní náměty 1 000,- 1 200,- Prodáno
43 , Celý svět, sestava známek, aršíků a TL, na výmětových listech 500,- Neprodáno
44 / Čína, 1897-1958, sestava známek a sérií, japonská okupace, Mandžusko aj., v zásobníku A5 750,- 2 900,- Prodáno
45 /, Čína, Macau - sestava známek a sérií 2 500,- 2 500,- Prodáno
46 Čína, Vietnam - sestava známek a sérií, převážně náměty, na výmětových listech 1 000,- 1 600,- Prodáno
47 / ČSR I, 1920, kompletní základní série emisí TGM 125h a Červený kříž včetně 2 nezoubkovaných, uloženo na listech (zasklené hawidkami) 2 500,- 3 300,- Prodáno
48 ČSR I, knihtisk - sestava ve 4 zásobnících A4 1 000,- 2 600,- Prodáno