Los Symbol
Katalog
Popis Cena Kč Průběžná cena Kč Stav
842 Afrika, Evropa - sestava známek a sérií, v zachovalém zásobníku A4 1 000,- 1 300,- Prodáno
843 Albánie, kompletní 100 známkové archy série Gagarin s červeným i černým (náklad jen 1000 sérií) přetiskem (Mi. 647-49a a 647-49b, kat. cena jako samotné známky 36000 EUR), zcela mimořádná nabídka 50 000,- Neprodáno
844 Austrálie, sestava známek a sérií, převážně dublety, v zachovalém zásobníku A4 1 500,- 1 600,- Prodáno
845 Austrálie, sestava známek, aršíků, sérií a mincovních dopisů, vysoká pořizovací cena 2 000,- 2 100,- Prodáno
846 Austrálie, velký zásobník známek 1 000,- 1 000,- Prodáno
847 /, Belgie, 1849-1999, sbírka známek v 3 albech, začátky méně, později kompletnější, poslední léta zaplněná sporadicky, vysoká poř. cena alba min. 13500 Kč, vysoký katalog 5 000,- 5 000,- Prodáno
848 , Belgie, sestava známek a sérií, mj. železniční, částečně jako obchodní zásoba, ve dvou zásobnících A4 (starší) 1 000,- Neprodáno
849 /, Belgie, sestava známek, spousta atraktivních námětů, na výmětových listech, podle staršího katalogu PÚD přes 8000 EUR 15 000,- Prodáno
850 Berlin Západní, 1948-90, sbírka známek a sérií, až na výjimky luxusní kvalita, albové listy SAFE s fóliemi s možností obrácení + 2x kroužkové desky 20 000,- Neprodáno
851 , Berlin Západní, 1948-90, sbírka známek a sérií, převážně 1. lehké nálepky, na albových listech Leuchtturm (zasklené) + desky 7 000,- 7 000,- Prodáno
852 Berlin Západní, sestava známek přetiskových, komplet Mi. 21-34, vše zk. Schlegel, kat. přes 1000 EUR 2 500,- 2 600,- Prodáno
853 Berlin Západní, SRN, sestava hledaných sérií 2 000,- 2 200,- Prodáno
854 Botswana, sestava známek a sérií, atraktivní náměty, ve starším zásobníku A4 1 000,- 1 600,- Prodáno
855 ,/ British Commowealth, sestava omnibusů, ve starším zásobníku A4 2 000,- 2 300,- Prodáno
856 /, British Commowealth, sestava známek a sérií, část dublety, na albových listech (zasklené) + kroužkové desky 5 000,- 6 000,- Prodáno
857 British Commowealth, sestava známek a sérií, převážně dublety, v zachovalém zásobníku A4 3 500,- 3 700,- Prodáno
858 ,/ Bulharsko, sestava známek a sérií, zpočátku většinou nálepky, později bez nálepek, ve starším zásobníku A4 3 000,- 5 500,- Prodáno
859 /, Bulharsko, sestava známek, aršíků, sérií, hezké náměty, ve starším zásobníku A4 1 000,- 1 300,- Prodáno
860 / Burundi, sestava známek a sérií, atraktivní náměty, v zásobníku A5 (zachovalý) 1 500,- 1 600,- Prodáno
861 Celý svět, 6 zásobníků známek 2 000,- 2 000,- Prodáno
862 Celý svět, 7 velkých zásobníků + spousta známek 4 000,- 4 600,- Prodáno
863 Celý svět, karton zbytkových sestav a sbírek 3 000,- 3 700,- Prodáno
864 Celý svět, krabice filatelie - zbytkové sbírky včetně alb a zásobníků, velké množství celistvostí + literatura 1 500,- 1 500,- Prodáno
865 Celý svět, sbírka známek na ručně popsaných listech a v deskách Vitoria 1 500,- 1 500,- Prodáno
866 Celý svět, sestava leteckých celistvostí, převážně 40. až 60. léta, v albu na celistvosti 2 000,- 2 000,- Prodáno
867 Celý svět, sestava nezoubk. známek, mj. Itálie Mi. 1522U ve čtyřbloku (200 EUR), 1537-38U (170 EUR) atd., na albových listech Lindner 4 000,- Prodáno
868 Celý svět, sestava známek a sérií, atraktivní náměty, v zachovalém zásobníku A4 1 000,- 2 500,- Prodáno
869 Celý svět, velký těžký karton různého materiálu - obsahuje zbytky z různých výkupů, kromě drobného také hodnotný materiál, prohlídku rozhodně doporučujeme, paušální vyv. cena s potenciálem 25 000,- 25 000,- Prodáno
870 Čína, krabice zbytkových sestav, navíc celistvosti aj. materiál 12 000,- 12 000,- Prodáno
871 Čína, sestava PÚD 10 ks celistvostí, mj. Re. a let. obálky 4 500,- 4 500,- Prodáno
872 ČSR I - Hradčany, ústřižky balíkových průvodek aj., jednoznámkové a násobné frankatury, čitelná razítka, uloženo na listech 2 000,- Prodáno
873 ČSR I, ARCHOVINA - mimořádná sestava archů a jejich částí, obsahuje mj. 15h. kompletní arch TD1 (16x ST !!!), 5h. kompletní arch TD1 (STp), dále části archů 5h. TD2 (STs), TD1 (STp), 15h. TD2 (2x ST), 15h. TD2 (4x ST) a spousta dalšího materiálu, různě přeložené, naprostá většina plný neporušený lep, v tomto rozsahu mimořádná sestava 40 000,- 40 000,- Prodáno
874 ČSR I, ARCHOVINA - Novinové - mimořádná sestava archů (a jejich částí), obsahuje mj. novinovou 30h. kompletní arch (2x ST), různě přeložené, naprostá většina plný neporušený lep, v tomto rozsahu mimořádná sestava 3 000,- 3 100,- Prodáno
875 /, ČSR I, obchodní zásoba známek, ve starším zásobníku A4 3 500,- 4 800,- Prodáno
876 ČSR I, sestava známek a sérií, obsahuje zn. Hradčany, PČ1919, SO1920 atd. 3 500,- 3 500,- Prodáno
877 ,/ ČSR I, sestava známek a sérií, v zásobníku A5 1 500,- 2 100,- Prodáno
878 ČSR I, sestava známek a sérií, ve starším zásobníku A4 2 500,- 3 900,- Prodáno
879 ČSR I, sestava známek s příležitostními razítky a celistvostí 750,- 750,- Prodáno
880 ČSR II, 1. lety a přílež. lety - sestava celistvostí 65 ks 1 500,- Prodáno
881 ČSR II, hodnotná sestava celin, obsahuje aerogramy, CDV, PT, cel. obálky atd., ve dvou zásobnících A4 6 000,- 6 000,- Prodáno
882 ČSR II, sbírka známek, aršíků a kupónů, obsahuje také hledané desetibloky, ve dvou zachovalých zásobnících A4 (30 listů) 25 000,- 26 000,- Prodáno
883 ČSR II, sestava celistvostí, obsahuje prošlé i neprošlé celiny, pohlednice, obálky, polní poštu aj. 1 500,- 2 400,- Prodáno
884 ČSR II, sestava vybraných položek s odchylkami: Pof. A2184b (bez DV 1, větší rozměr, kat. 500,-), A2205xa (papír bp, kat. 250,-), A2333 DV (kat. 200,-), tiskové listy PL 2616-20 (250,-), PL 2724-28 (hod. 3Kčs varianta 2 kupóny, 635,-), celkem, kat. celkem 1835 Kč 750,- Prodáno
885 ČSR II, sestava vybraných položek, mj. sešitkový list Čs. námořní plavba, DV, VV, v zásobníku A5 3 500,- 5 500,- Prodáno
886 ČSR II, sestava známek, TL, PL, mj. 2x aršík Praha 1962 zoubk. i nezoubk., č. 2364 Kosmos s DV Přeškrtnuté sluchátko atd. 1 500,- Prodáno
887 , ČSR II, Slovensko, ČR - sestava TL umění aj., na výmětových listech 3 000,- 3 000,- Prodáno
888 /, ČSR, sestava známek a sérií, ve dvou zachovalých zásobnících A4 4 500,- 5 500,- Prodáno
889 ,/ ČSR, sestava známek, aršíků a TL, ve dvou zásobnících A4 1 500,- 2 600,- Prodáno