Los Symbol
Katalog
Popis Cena Kč Průběžná cena Kč Stav
391 Legiony Polskie, koperta, stempel WOJSKO POLSKIE INSPEKTORAT W MŁAWIE WERBUNKU, cenzura 1 000,- Prodáno
392 Legiony Polskie, karta polowa, kas. K.U.K. FELDPOSTAMT 20.11.1915, stempel 3. SZWADRON UŁANÓW LEG. POLSK, cenzura 1 000,- Neprodáno
393 Legiony Polskie, karta, kas. TRZEBIN 22.8.1916, fr. aust. zn. wart. 5h, stempel K.U.K. MILLTÄRZEN OŚWIECIM, stempel KRAKOWSKA EKSPOZYTURA KRAJ. BIURA PATRONATU SPÓŁ. 1 000,- Neprodáno
394 Legiony Polskie, pocztówka (Jarosław), kas. SKIERNIEWICE 25.8.1919, stempel POWIATOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W ŁOWLE 1 000,- Neprodáno
395 Legiony Polskie, pocztówka (Moskwa), kas. ?? 20.12.1915, stempel K.U.K. FELDARREST DER POLNISCHEN LEGION 1 000,- 1 000,- Prodáno
396 Naczelny Komitet Narodowy - dowód wpłaty na rzecz PKN (cegiełka), rzadkie 1 800,- Neprodáno
397 Poczta I Polskiego Korpusu gen. Dowbora-Muśnickiego Fi. 12-15 A, B na wycinkach, kat. 2250 Zł 5 000,- Neprodáno
398 Poczta I Polskiego Korpusu gen. Dowbora-Muśnickiego, Fi. 15 B, gw. Schmutz 2 000,- 2 000,- Prodáno
399 () Poczta polowa II Korpusu Fi. 1x cięta czwórka, gw. Korszeń 1 000,- Neprodáno
400 () Poczta polowa II Korpusu Fi. 2x cięta czwórka, gw. Korszeń 2 000,- Neprodáno
401 () Poczta polowa II Korpusu Fi. 4x cięta czwórka, gw. Korszeń, kat. Sass. 1280 EUR 2 000,- 2 000,- Prodáno
402 Poczta polowa II Korpusu Fi. 5 No nadruk odwrócony, atest Korszeń, kat. Sass. 300 EUR 1 000,- Prodáno
403 Poczta polowa II Korpusu nadruk DZIESIĘCIOLECIE 1945-55 Sass. 7, gw. Korszeń, kat. Sass. 1500 EUR 1 500,- Prodáno
404 () Poczta polowa II Korpusu 3 cięte znaczki w barwach zbliżonych do oryginalnych, na papierze x (biały średni satynowany), kat. nie wycenia (min. cca 240 Zł), gw. Korszeń 500,- 500,- Prodáno