Los Symbol
Katalog
Popis Cena Kč Průběžná cena Kč Stav
405 Poczty wojskowe: austriacka karta Cp 5h. FJI z nalepką 20hal. na cele humanitarne Legionów i Samarytanina, kas. dzienny CHABÓWKA DWORZEC 3.8.15, adres. do Lwowa, ciekawy tekst, piękny walor 6 000,- Neprodáno
406 X Armia, koperta wysłana z Słonimia ze zn. Fi. 2 na odwrocie, stempel cyrylicą SŁONIM 20.10.18, niemiecka cenzura, piękna i rzadka całość 20 000,- Neprodáno
428 Okupacja austrowęgierska (OA) Fi. 1-21 nz - cięta seria z nadrukami odwróconymi wiersza FELDPOST, nieznaczne ślady podlepki (prwaie postfrich) 5 000,- 5 000,- Prodáno
429 Okupacja austrowęgierska (OA) Fi. 1-21 nz - cięta seria z nadrukami podwójnymi wiersza FELDPOST, nieznaczne ślady podlepki (prwaie postfrich) 5 000,- 5 000,- Prodáno
430 Okupacja austrowęgierska (OA) Fi. Oa 59 b, ząbk. 11 1/2, kat. cca 160 Zł 500,- 600,- Prodáno
431 Okupacja niemiecka (ON) - Poczta prywatna HANSA m. Wrocław, koperta ze zn. jubileuszowym, kas. HANSA ..1897, brak tylnej klapy, rzadka przesyłka 2 300,- Neprodáno
432 Okupacja niemiecka (ON) 1916, Re., Ex. obálka, fr. hod. 20 a 40 pf., raz. WARSCHAU 15.12.1916, příchozí raz. vzadu BERLIN 18.12.1916 500,- Neprodáno
433 Okupacja niemiecka (ON) Fi. ON 1-5 oraz 6-16, kat. 575 Zł 1 500,- 1 700,- Prodáno
434 Białystok Fi. 1 Ic, gw. Korszeń, kat. 1300 Zł 5 000,- 5 000,- Prodáno
435 MIECHÓW - 5 kopert ofr. austriackimi znaczkami skas. prowizorycznie z ręcznie dopisanymi datami, wszystkie z cenzurami, 2 500,- Neprodáno
436 POLENZUG - nalepka na kopercie skas. dat. WARSZAWA 7.8.19 oraz stemplem formacyjnym ESCORTE COMMERCIALE SUISSE, Opinia Jendroszek 5 000,- Neprodáno
437 POLENZUG - nalepka na wycinku z stemplem formacyjnym ESCORTE COMMERCIALE SUISSE 2 500,- Neprodáno
438 Sądowe znaczki doręczeniowe Fi. IIax oraz III w kawałkach arkuszy (po 24 sztuk), kat. 3360 Zł 5 000,- 7 000,- Prodáno
439 Słuck, Fi. 3 III (bez gumy), kat. Fi. -,- (jako kas. grzecznościowo 2000 Zł), do tego Fi. 1 I (2 sztuki, obie z gumą bez podlepek), Fi. 2I (z gumą bez podlepki) oraz Fi. 3I bez gumy, wszystkie z gw. Walocha, 2 000,- 2 300,- Prodáno
440 Ukraina zach. (1918-20), Fi. 17, gw. Bulat, kat. 300 Zł 1 000,- Neprodáno
441 Ukraina zach. (1918-20), Fi. 26, pap. włóknisty, gw. Bulat BPP, kat. 800 Zł 2 500,- Neprodáno
442 Ukraina zach. (1918-20), Fi. 43-45, atest Ceremuga, kat. 5200 Zł 12 500,- 13 000,- Prodáno
443 Ukraina zach. (1918-20), Fi. 48Np, nadruk podwójny, atest Huylmans 20 000,- Neprodáno
444 Ukraina zach. (1918-20), Fi. 50 B5, usterka Brak kropki po H, atest Huylmans, kat. 3750 Zł 7 000,- Neprodáno
445 Ukraina zach. (1918-20), Fi. 64 Nt, nadruk potrójny, atest Ceremuga, kat. 3000 Zł 7 000,- Neprodáno
446 Ukraina zach. (1918-20), Fi. 80, atest Ceremuga, kat. 800 Zł 2 500,- Prodáno
447 Ukraina zach. (1918-20), Kołomyja, Fi. 5-6, ćwiartki arkuszy austriackich znaczków przedrukowanych kompletnymi 25-znaczkowymi formami przedrukowymi, idealny materiał porównawczy, minimalne usterki ząbkowania, cena katalogowa samych znaczków 22500 Zł, w arkuszach oraz z zaliczeniem usterek odpowiednio więcej 40 000,- Neprodáno
448 / Ukraina zach. (1918-20), Kurierska poczta polowa Fi. 14, w czwórce z nadrukiem odwróconym oraz błędem B1, atest Ceremuga 20 000,- Neprodáno
449 Wojna bolszewicka - 7 przesyłek z różnymi stemplami formacyjnymi, różny stan, ciekawe 2 500,- Neprodáno
450 PIERWSZA NA ŚWIECIE REGULARNA LINIA POCZTY LOTNICZEJ !!! I LOT POCZTOWY NA TRASIE LWÓW-KRAKÓW 1.IV - JEDNA Z DWÓCH ZAREJESTROWANYCH PRZESYŁEK WYSŁANYCH TYM LOTEM, list do Łodzi ofrankowany kompletną serią (na szarym papierze) przygotowaną do opłacania przesyłek przewożonych tą linią, z dodatkową opłatą 15 hal, znaczki skasowane datownikiem LEMBERG LWÓW 1, poniżej datownik FLUGPOST - POCZTA LOTNICZA LEMBERG 1 - LWÓW 1 z godzinnikiem X 15 (10:15), na odwrocie datownik odbiorczy FLUGPOST - POCZTA LOTNICZA KRAKAU 1 - KRAKÓW 1 z tego samego dnia z godzinnikiem 2-30, list adresowany jest do Ottona Goldammera w Łodzi - inżyniera i właściciela fabryki maszyn i odlewni żelaza, obroty firmy w 1914 osiągały pół miliona rubli, literatura podaje, że lotem tym przesłano dwie przesyłki, ale jak do tej pory jest to jedyny znany egzemplarz (Fi. cena amatorska), oferowany jest na karcie wystawowej z wybitnego eksponatu austriackich poczt lotniczych, pierwszy raz do nabycia w Polsce, doskonały stan zachowania, gwarancja Mikulsk 120 000,- Neprodáno
451 Poczty lokalne 1944-45: Brwinów, Fi. 15,18,14, gw. Korszeń, kat. 600 Zł 1 500,- 2 100,- Prodáno
452 Poczty lokalne 1944-45: Końskie, Fi. 11, gw. Korszeń, kat. 700 Zł 1 500,- 5 500,- Prodáno
453 Poczty lokalne 1944-45: Końskie, Fi. 12, stob., gw. Korszeń, kat. 700 Zł 1 500,- 2 600,- Prodáno
454 Poczty lokalne 1944-45: Końskie, Fi. 13, gw. Korszeń, kat. 700 Zł 1 500,- 3 700,- Prodáno
455 Poczty lokalne 1944-45: Końskie, Fi. 15, gw. Korszeń, kat. 800 Zł 2 000,- 5 500,- Prodáno
456 Poczty lokalne 1944-45: Końskie, Fi. 1-7, kilka mankamentów, gw. Korszeń, kat. 880 Zł 2 000,- 2 200,- Prodáno
457 Poczty lokalne 1944-45: Końskie, Fi. 19, gw. Korszeń, kat. 4000 Zł 10 000,- 10 000,- Prodáno
458 Poczty lokalne 1944-45: Końskie, Fi. 5 P, gw. Korszeń, kat. 500 Zł 1 200,- 1 900,- Prodáno
459 Levant, zestaw wycinków z kart Cp (rozcięto min. 4 karty !) ze znaczkami nadrukowymi P.P.C., skasowane kas. Poczty Polskiej w Konstantynopolu 6.10. lub 15.10.1920, gw. Korszeń 10 000,- 12 500,- Prodáno
460 Poczty lokalne 1944-45: Leżajsk, Fi. 4 w czwórce z dolnym marginesem, gw. Korszeń 1 000,- Neprodáno
461 Poczty lokalne 1944-45: Leżajsk, Fi. 5 w czwórce z górnym marginesem i gapą, gw. Korszeń 1 000,- Neprodáno
462 Poczty lokalne 1944-45: Leżajsk, Fi. 8 w 15-bloku, gw. Korszeń 2 000,- 2 000,- Prodáno
463 Poczty lokalne 1944-45: Milanówek, Fi. 4 a,b, gw. Korszeń, kat. 2000 Zł 5 000,- 5 500,- Prodáno
464 Poczty lokalne 1944-45: Rudnik, Fi. 1 III, gw. Walocha, kat. 500 Zł 1 200,- 1 600,- Prodáno
465 Poczty lokalne 1944-45: Rudnik, Fi. 11 II, gw. Walocha 400,- 400,- Prodáno
466 Poczty lokalne 1944-45: Rudnik, Fi. 3 I, nadruk wykonany dwiema farbami, gw. Korszeń 4 000,- Neprodáno
467 Poczty lokalne 1944-45: Rudnik, Fi. 5, 7, 11, 13 III, gw. Walocha 1 700,- 1 700,- Prodáno
468 Poczty lokalne 1944-45: Rudnik, Fi. 6 III, plamka, gw. Walocha, kat. 450 Zł 750,- 750,- Prodáno
469 Poczty lokalne 1944-45: Zamość, Fi. 14, znaczek z prawym marginesem, nakład tylko 6 sztuk (!!!), gw. Korszeń, kat. 8000 Zł 20 000,- 20 000,- Prodáno
470 Armia Polska we Francji, koperta polecona (!) z Ośrodka Wyszkolenia Oficerów w Thouars, kas. 13.7.40 2 300,- Neprodáno
471 Internowani - 1940, rosyjska całostka między internowanymi w Rosji i na Węgrzech, stempel Kamyn Koszirskij 2.8.40 2 500,- Prodáno
472 Poczta internowanych - Szwajcaria, Fi. 1-2 w czwórkach, kat. 480 Zł 1 500,- 1 500,- Prodáno
473 Poczta Polowa w Wielkiej Brytanii - zestaw 15 szt. całości, m.in. polecone, ciekawsze destynacje, przeważnie z cenzurami, w takim zestawie rzadko spotykane 5 000,- Neprodáno