Los Symbol
Katalog
Popis Cena Kč Průběžná cena Kč Stav
524 Legiony Polskie, austriacka karta Cp ze stemplem formacyjnym KOMENDA PLACU POLSKICH LEGIONÓW + FPA 900,- Prodáno
525 polní pošta pro Itálii, kompletní novinová páska fr. Mi. 20 A, zneh. útvarovým razítkem, zřídka nabízeno 500,- 500,- Prodáno