Los Symbol
Katalog
Popis Cena Kč Průběžná cena Kč Stav
1 Afghanistan, S. Arábie - sestava PÚD 40 ks celistvostí, především dekorativní Re. a let. obálky 1 000,- 2 100,- Prodáno
2 Afrika - severní, sestava 30 ks pohlednic, prošlé, řada dekorativních 800,- 1 100,- Prodáno
3 Afrika, Natal, Nigeria, nesourodá sestava známek 500,- Neprodáno
4 Albánie, 1945-82, nekompletní základní sbírka, na albových listech Schaubek + 3x pérové desky, k tomu zásobník zn. A4 (nepočítano), kat. PÚD 900 EUR 1 000,- 2 100,- Prodáno
5 /, Albánie, sestava známek a sérií, v zásobníku A5 (zachovalý) 1 000,- 1 000,- Prodáno
6 /, Alžírsko, sestava známek a sérií, různá kvalita, v zásobníku A5 1 000,- 1 100,- Prodáno
7 Andorra fr., 1931, sestava známek Porto Mi. 9-11 500,- Prodáno
8 Asie, sestava známek a sérií, uloženo na listech 1 500,- 1 700,- Prodáno
9 Austrálie, 1980-94, sbírka známek a sérií, uloženo na albových listech LINDNER s fóliemi s možností obrácení + 2x kroužkové desky 2 000,- 2 100,- Prodáno
10 Austrálie, sestava celistvostí, obsahuje obálky, FDC, CM 1 000,- Neprodáno
11 Austrálie, Staroustralské státy - sestava známek a sérií, uloženo na listech 3 000,- 3 000,- Prodáno
12 Australische Gebiete in der Antarktis, British Antarctic Territory - sbírka známek a sérií, uloženo na albových listech LINDNER s fóliemi s možností obrácení + kroužkové desky 1 000,- 1 600,- Prodáno
13 Belgie, 1869-1955, sbírka známek a sérií, na albových listech Schaubek + pérové desky 1 500,- 2 500,- Prodáno
14 , Belgie, 1919-2000, sbírka známek a sérií, uloženo na listech (zasklené hawidkami) + 3x desky 5 000,- 6 000,- Prodáno
15 /, Berlin Západní, 1948-90, sbírka známek a sérií, na albových listech Schaubek (částečně zasklené hawidkami) + šroubové desky 2 500,- 2 600,- Prodáno
16 Berlin Západní, sestava známek a sérií, na výmětových listech 500,- 500,- Prodáno
17 /, Brazílie, sestava známek a sérií, obsahuje starší i moderní známky, v zachovalém zásobníku A4, kat. PÚD 1338 EUR 3 200,- Neprodáno
18 Brazílie, sestava známek na kartách, mj. hledané náměty, kat. PÚD přes 600 EUR 1 500,- 1 600,- Prodáno
19 British Commonwealth, kompletní sestava Omnibusů Silver Jubilee 1935 (bez Egyptu) 17 500,- Neprodáno
20 British Commonwealth, Silver Wedding 1948, kompletní sestava známek Omnibusu 35 000,- Neprodáno
21 British Commonwealth, Silver Wedding 1948, sestava známek Omnibusu 15 000,- Neprodáno
22 British Commowealth, franc. kolonie - sestava známek a sérií, obsahuje starší zn. i pěkné náměty, ve starším zásobníku A4 (30 listů) 2 500,- 3 700,- Prodáno
23 British Commowealth, sestava známek, mj. omnibusy, královská rodina, ve 3 zásobnících A4 (zachovalé) 4 000,- 4 200,- Prodáno
24 /, British Commowealth, zámoří - sestava známek a sérií, ve starším zásobníku A4 2 500,- 2 700,- Prodáno
25 Bulharsko, 1945-84, nekompletní základní sbírka, na albových listech Schaubek + 5x pérové desky, kat. PÚD 800 EUR 1 000,- 2 100,- Prodáno
26 Bulharsko, série Mi. 786-92 ve 40-ti blocích, dv. okrajů, kat. 600 EUR 1 500,- 1 700,- Prodáno
27 /, Bulharsko, sestava známek a sérií, v zachovalém zásobníku A4 2 500,- 2 500,- Prodáno
28 Burundi, Rwanda, Nigérie - sbírka známek a sérií, na albových listech Schaubek + šroubové desky 3 000,- 4 100,- Prodáno
29 Burundi, sestava známek na kartách, kat. 600 EUR 1 000,- V jiné aukci
30 Celý svět, 2 alba plné dokorativních FDC 1 500,- 1 700,- Prodáno
31 ,/ Celý svět, 2 speciální alba TIMBRES-POSTE částečně zaplněné známkami 3 000,- 3 100,- Prodáno
32 Celý svět, 6 zásobníků A4 převážně zaplněné známkami 2 500,- 2 800,- Prodáno
33 Celý svět, hromada zbytkových sbírek a sestav, výstřižky, sypané známky apod., mj. zajímavá část Německo (Reich, NDR), několik zajímavých celistvostí a pohlednic, nález ze staré půdy (náležitě zaprašené), za tuto cenu zajímavá nabídka 1 500,- 4 600,- Prodáno
34 Celý svět, krabice sestav a sbírek, vysoká katalogová cena, zajímavá cena 5 500,- 5 500,- Prodáno
35 Celý svět, krabice sestav a sbírek, vysoká katalogová cena, zajímavá cena 4 500,- 4 500,- Prodáno
36 Celý svět, nesourodá sestava, ve dvou zásobnících A4 1 500,- 1 700,- Prodáno
37 Celý svět, sestava ** známek, cca 1800 ks - převážně Britský Commonwealth 1 600,- Neprodáno
38 Celý svět, sestava 20 ks Re. dopisů, různé frankování (pestré, násobné, otisk vyplatního stroje, aj.), zajímavá sestava 1 300,- Neprodáno
39 Celý svět, sestava čistých sypaných známek 500,- Neprodáno
40 Celý svět, sestava čistých sypaných známek 1 100,- Neprodáno
41 Celý svět, sestava mezinárodních odpovědek 750,- 850,- Prodáno
42 Celý svět, sestava PÚD 230 ks pivních etiket, uloženo na listech 500,- 750,- Prodáno
43 Celý svět, sestava známek a sérií, obsahuje starší zn. i pěkné náměty, v zásobníku A5 1 000,- 1 000,- Prodáno
44 , Celý svět, sestava známek, aršíků a TL, na výmětových listech 500,- Neprodáno
45 Celý svět, sestava známek, aršíků, sérií, v zachovalém zásobníku A4 3 000,- 3 100,- Prodáno
46 Celý svět, velká hromada filatelie - zbytkové sbírky a sestavy známek, celistvostí, pohlednic aj., spousta materiálu za symbolickou cenu 5 000,- 6 500,- Prodáno
47 , Celý svět, zcela nesourodá sestava ve 4 zásobnících, spousta materiálu za symbolickou cenu 2 500,- 2 500,- Prodáno
48 /,() Čína, sestava známek a sérií od klasiky, ve starším zásobníku A4 3 000,- 3 200,- Prodáno