Los Symbol
Katalog
Popis Cena Kč Průběžná cena Kč Stav
1 /, Afrika, malá atraktivní sestava známek 750,- 850,- Prodáno
2 Afrika, sestava PÚD 61 ks celistvostí, mj. 1. lety, spec. lety aj. 1 000,- Neprodáno
3 Afrika, sestava známek, řada námětů, uloženo v 6 zásobnících 2 000,- 2 000,- Prodáno
4 Argentina, 1973-95, nekompletní sbírka známek a sérií, na albových listech LEUCHTTURM (zasklené) + pérové desky 2 000,- 2 600,- Prodáno
5 Barbados, sestava známek a sérií, obsahuje starší zn. i pěkné náměty, v zásobníku A4 750,- 1 000,- Prodáno
6 Belgie, 1863-1954, nekompletní sbírka známek a sérií, vzadu železniční zn., uloženo na listech (částečně zasklené) + kroužkové desky 2 000,- 2 300,- Prodáno
7 /, Belgie, obchodní zásoba známek vedená chronologicky, začátky zaplněné méně, později ve více kusech, spousta atraktivních námětů, uloženo na výběrových výmětových listech + pákové desky, poř. cena pouze alba přes 2000 Kč, vysoký katalog 3 000,- 4 100,- Prodáno
8 Belgie, obchodní zásoba známek, na výmětových listech + pérové desky 1 500,- 1 600,- Prodáno
9 Belgie, sestava známek v sáčcích z novinkové služby, řada atraktivních, vysoký katalog 2 000,- 3 400,- Prodáno
10 Berlin Západní, 1948-90, ucelená sbírka včetně hledaných položek, přetisky zkoušené, až na výjimky luxusní kvalita, uloženo na albových listech LINDNER s fóliemi s možností obrácení + 2x kroužkové desky 20 000,- 20 000,- Prodáno
11 Berlin Západní, sbírka ETB Mi. 1-43, kat. 1150 EUR 2 000,- 2 200,- Prodáno
12 Berlin Západní, sestava známek a sérií, ve starším zásobníku A4 1 000,- 1 200,- Prodáno
13 Bosna a Hercegovina, sestava starších známek na kartách 750,- 900,- Prodáno
14 / Brazílie, 1967-88, sbírka známek, uloženo na albových listech LINDNER s fóliemi s možností obrácení + 3x kroužkové desky 3 500,- 4 100,- Prodáno
15 / British Commonwealth, kompletní omnibusy SILVER JUBILEE 1935, CORONATION 1937, CORONATION 1953, ROYAL VISIT 1954 (chybí Austrálie), VICTORY 1945, UNIVERSITY 1951 25 000,- Neprodáno
16 British Commonwealth, Silver Wedding 1948, sestava známek Omnibusu 12 000,- Neprodáno
17 ,/ British Commowealth, sestava známek a sérií, obsahuje starší zn. i pěkné náměty, ve starším zásobníku A5 3 000,- 3 000,- Prodáno
18 British Commowealth, sestava známek a sérií, xrzk (vlhkost), uloženo ve 2 albech s plastovými listy 1 500,- 1 700,- Prodáno
19 British Commowealth, sestava známek OMNIBUSU ITU 1965, uloženo na listech (zasklené hawidkami) 1 000,- 1 200,- Prodáno
20 Britské kolonie, sestava známek a sérií, v zásobníku A4 (30 listů) 1 200,- 1 200,- Prodáno
21 , Bulharsko, sestava, aršíků, bloků a TL, uloženo na listech ve fóliích a v zásobníku A4 4 000,- 4 000,- Prodáno
22 , Celý svět, cca 150 aršíků převážně námětových aršíků, dále sestava známek Europa-Cept na kartách A5 s přebalem 1 500,- Neprodáno
23 Celý svět, karton zásobníků se spoustou známek včetně lepších 5 000,- 5 000,- Prodáno
24 Celý svět, krabice zachovalých zásobníků (většinou minimální stopy používání, nebo jako nové), částečně zaplněné - nepočítáno, vysoká poř. cena 3 500,- 4 600,- Prodáno
25 Celý svět, nesourodá sestava, ve 3 zásobnících 1 500,- 1 500,- Prodáno
26 Celý svět, objemná sestava zbytkových sbírek a sestav, albových listů aj., spousta materiálu za zajímavou cenu 4 000,- 4 000,- Prodáno
27 Celý svět, sestava vybraných celistvostí 1 000,- 1 200,- Prodáno
28 Celý svět, sestava nezoubk. známek, mj. Itálie Mi. 1522U ve čtyřbloku (200 EUR), 1537-38U (170 EUR) atd., na albových listech Lindner 4 000,- Neprodáno
29 Celý svět, sestava PÚD 125 ks celistvostí, mj. FDC, let. obálky aj. 1 400,- Prodáno
30 Celý svět, sestava PÚD 600 ks celistvostí, mj. FDC, CM, CDV aj. 1 000,- 1 000,- Prodáno
31 Celý svět, sestava známek a celistvostí, mj. starší zn. i pěkné náměty (vesmír, doprava aj.), v zásobníku A4 1 200,- 1 200,- Prodáno
32 /, Celý svět, sestava známek a sérií, atraktivní náměty, v zachovalém zásobníku A4 1 000,- 1 000,- Prodáno
33 Celý svět, sestava známek a sérií, atraktivní náměty, ve starším zásobníku A4 1 500,- 1 500,- Prodáno
34 , Celý svět, sestava známek aršíků, TL, známkových sešitků, FDC aj., v albu na celistvosti 1 500,- 1 900,- Prodáno
35 /, Celý svět, sestava známek na kartách 2 700,- 2 700,- Prodáno
36 Celý svět, sestava známek na kartách, až na výjimky čisté bez nálepek v perfektní kvalitě, kat. přes 1000 EUR 1 500,- 1 700,- Prodáno
37 Celý svět, sestava známek včetně hodnotných, v 5 zásobnících (starší) a v albu na celistvosti 7 000,- Neprodáno
38 /, Celý svět, sestava známek, převážně franc. a anglických kolonií, atraktivní náměty, ve starším zásobníku A4 2 000,- 2 000,- Prodáno
39 Celý svět, sestava známek, řada atraktivních námětů, v zásobníku A4 1 200,- 1 200,- Prodáno
40 Celý svět, sestava známek, výstřižků, uloženo v krabičce + ve starším zásobníku A5 900,- Neprodáno
41 Celý svět, speciální album FDC COLLECTION 1 000,- 1 400,- Prodáno
42 Čína, Asie - sestava známek a sérií, v zachovalém zásobníku A4 2 500,- 2 800,- Prodáno
43 Čína, sestava PÚD 10 ks celistvostí, mj. Re. a let. obálky 4 500,- 4 500,- Prodáno
44 ČSR I Novinové - Sokol v letu - sestava známek, pásek, větších a menších bloků, archů bloky většinou přložené - možná na drobné výjimky bez nálepek 2 500,- 2 800,- Prodáno
45 ČSR I, 1918-29, sestava PÚD 12 ks celistvostí, adres. do Vítkovických železáren 500,- Prodáno
46 ČSR I, sestava 6 ks CDV 39 s dolepenými zn. na Re. nebo Ex. tarif, velmi dekorativní 500,- Neprodáno
47 ČSR I, sestava PÚD 73 ks obálek, příležitost. razítka 500,- 850,- Prodáno
48 ČSR I, sestava známek Emise Masaryk atd., je cítit sklepem, na výmětových listech + šroubové desky 1 000,- Neprodáno