Los Symbol
Katalog
Popis Cena Kč Průběžná cena Kč Stav
206 Feldpost - U-Boot Hela Mi. 13, na rubu obtisk s posunem, lehce zahnědlý papír (běžné) 2 500,- 3 100,- Prodáno
207 Frankreich, kompletní série VI-X v kompletních aršíchs kupóny (+ xdty), takto vzácné 7 500,- Neprodáno
208 Kolonialkriegerdank - série 8 ks pohlednic, velmi dobré 500,- Neprodáno
209 LVF Mi. II-III a IV-V (s ozdobnými okraji) 600,- 800,- Prodáno
210 Poštovní průkaz totožnosti s nalepenou zn. 50Pf. AH, raz. PEISKRETSCHAM 20.9.1942 2 500,- Neprodáno
211 Private Ausgaben - Dänische Legion, série Mi. I-III, Mi. 1200 EURO 5 000,- 5 000,- Prodáno
212 Sestava nálepek účelových známek aj. 500,- 500,- Prodáno
213 () Válečná falza - studijní sestava cca 40 známek Mi. 42 a-c, převážně pásky a bloky, mj. odstíny, posuny zoubkování, vysoká katalogová cena, nízká cena 3 000,- Neprodáno
214 () válečná falza Mi. 42 kompletní arch, 4x 28 známek oddělené kupóny, vzadu raz. DEFENSE DE LA FRANCE-DIRECTION, ATELIER DE FAUX, znak pravosti, mimořádná nabídka jako zn. a kupóny, kat. min. 3780 EUR 7 500,- Neprodáno
215 Válečné falzum - soukromé propagační vydání jubilejní známky AH, avšak s hlavou Göringa s mříží, vzácný výsykt 2 000,- 2 200,- Prodáno
216 Valonské legie, série Mi. IX-XIV, raz. z ochoty, zoubk. k prohl., kat. 600 EUR 3 000,- 3 100,- Prodáno