Los Symbol
Katalog
Popis Cena Kč Průběžná cena Kč Stav
993 5 kartonů různého filatelistického materiálu, mj. zbytkové sbírky Německo (kat. tisíce EURO), různé sestavy v albech a zásobnících, sestavy Cept, celistvosti, kartičky, Korea atd. 9 000,- 9 000,- Prodáno
994 Albánie, 4x sestava známek z přelomu 50.a 60. let včetně oblíbených emisí, mj. Mi. 647-49 a,b (obě varianty přetisku) - převážně v rohových čtyřblocích, kat. 2480 EUR 7 000,- Neprodáno
995 Albánie, kompletní 100 známkové archy série Gagarin s červeným přetiskem (Mi. 647-49a), kat. cena jako samotné známky 6000 EUR), zcela mimořádná nabídka 10 000,- Neprodáno
996 / Andorra fr., šp. - sbírka známek a sérií, obsahuje lepší položky z meziválečného období, naprostá většina bez nálepek, na albových listech Schaubek (zasklené) + pérové desky 5 000,- 7 500,- Prodáno
997 Austrálie, 1913-93, sbírka známek a sérií, vzadu xx zn. sešitky, na albových listech Lindner (zasklené hawidkami) + 3x kroužkové desky 3 500,- 5 500,- Prodáno
998 , Austrálie, Oceánie - sestava atraktivních námětů, v zásobníku A4 1 500,- 1 600,- Prodáno
999 Austrálie, sestava známek, aršíků, sérií, atraktivní náměty (fauna, osobnosti, historie aj.), v zachovalém zásobníku A4 (30 listů) 2 500,- 2 800,- Prodáno
1000 Austrálie, zasklené albové listy SCHAUBEK 1980-90, částečně zaplněny zn., vatované červené pérové desky 1 000,- 1 000,- Prodáno
1001 / Belgie, 1941-58, sbírka známek a sérií, uloženo na albových listech SAFE s fóliemi s možností obrácení 1 000,- 1 600,- Prodáno
1002 Belgie, Boj proti TBC - sbírka nálepek včetně starších, hledané 5 000,- Neprodáno
1003 Belgie, sestava známek, aršíků, sérií, zn. sešitků, atraktivní náměty (fauna, osobnosti, sport aj.), na výmětových listech + pérové desky 2 000,- 2 200,- Prodáno
1004 ,, Berlin Západní, 1948-90, sestava známek. převážně dvojitá (xx/raz.), v zachovalém zásobníku A4 (30 listů) 5 000,- Neprodáno
1005 Berlin Západní, NDR, sestava aukčních losů - archů, často s Pf, součet vyv. cen 290 EUR, kat. cca 1700 EUR 2 500,- Neprodáno
1006 British Commonwealth - Asie a Oceánie, na albových listech Lindner (zasklené hawidkami) + kroužkové desky 2 500,- 2 600,- Prodáno
1007 British Commonwealth - Karibik, sestava známek a sérií, na albových listech Lindner (zasklené hawidkami) + kroužkové desky 2 500,- 2 700,- Prodáno
1008 British Commonwealth, sestava celistvostí, řada lepších položek, dekorativní 5 000,- Neprodáno
1009 British Commonwealth, sestava na kartách, různá kvalita, ozn. bez ověření, výhodná nabídka 1 000,- 1 100,- Prodáno
1010 British Commonwealth, sestava známek, aršíků, sérií, atraktivní náměty (osobnosti, doprava, fauna aj.), v zachovalém zásobníku A4 5 000,- Neprodáno
1011 Bulharsko, 5 velkých zásobníků známek 4 500,- Neprodáno
1012 Celý svět - nesourodá sestava známek, aršíků, celistvostí aj. - plný karton materiálu, různá kvalita, hlavně stopy nesprávného uložení - část známek s lepem více či méně slepených, přesto se dá spoustu tzv. zachránit, vhodné pro dlouhé večery 2 500,- 6 000,- Prodáno
1013 / Celý svět, 2 obří alba MINKUS 6 000,- Neprodáno
1014 Celý svět, 4 velké zásobníky A4, zachovalé, zaplněné známkami pro prodej na aukčních portálech, mj. atraktivní náměty, vysoký katalog i tržní cena 2 000,- 2 600,- Prodáno
1015 Celý svět, 5 zásobníků známek 2 500,- 2 700,- Prodáno
1016 Celý svět, karton zásobníků, spousta materiálu za symbolickou cenu 5 000,- 7 000,- Prodáno
1017 Celý svět, sestava nezoubk. známek, mj. Itálie Mi. 1522U ve čtyřbloku (200 EUR), 1537-38U (170 EUR) atd., na albových listech Lindner 4 000,- 4 100,- Prodáno
1018 Celý svět, sestava zajímavějších celistvostí, různá kvalita, zajímavé 3 000,- 3 000,- Prodáno
1019 , Celý svět, sestava známek převážně z novinkové služby, mj. náměty, nominály 2 000,- 2 200,- Prodáno
1020 Celý svět, sestava známek, aršíků, sérií, atraktivní náměty (sport, umění aj.), v zachovalém zásobníku A4 1 500,- 1 700,- Prodáno
1021 /, Celý svět, sestava známek, aršíků, sérií, obsahuje starší zn. i pěkné náměty, uloženo na kartách v albu s plastovými listy 2 000,- 2 000,- Prodáno
1022 Celý svět, sestava známek, převážně náměty (osobnosti, doprava aj.), v zachovalém zásobníku A4 1 000,- 1 100,- Prodáno
1023 Ciskei, Transkei, Venda - sestava známek, aršíků, sérií, atraktivní náměty (fauna, flora, folklor aj.), v zachovalém zásobníku A4 (30 listů) 3 500,- 5 500,- Prodáno
1024 Cocos Islands, 1963-2006, sbírka známek a sérií, uloženo na albových listech LINDNER s fóliemi s možností obrácení + kroužkové desky + kazeta, kat. PÚD cca 1100 EUR 5 000,- 8 000,- Prodáno
1025 / Černá hora, sestava starších známek, v zachovalém zásobníku A4 2 000,- Neprodáno
1026 Čína, hodnotná nesourodá sestava známek 10 000,- 17 500,- Prodáno
1027 Čína, hodnotná nesourodá sestava známek 6 000,- 7 000,- Prodáno
1028 Čína, hodnotná nesourodá sestava známek 10 000,- 17 500,- Prodáno
1029 Čína, hodnotná nesourodá sestava známek 4 000,- 8 000,- Prodáno
1030 Čína, Tchaiwan - krásná sestava 1 000,- 1 100,- Prodáno
1031 ČSR I, 1937, obal víka obchodních tiskopisů frank. dvojpáskou Pof. OT1 10h fialová, raz. PRAHA 14 28.7.1937 400,- Neprodáno
1032 ČSR I, Malá nesourodá sestava na kartě, které se vrátily od znalce z odzkoušení s rozdílným úspěchem 1 000,- 1 000,- Prodáno
1033 ČSR I, POLNÍ POŠTA - MOBILIZACE 1938 - exponát na 80 listech obsahující dopisnice (varianty), obálky, pohlednice, sestaveno podle typu razítek a útvarů, v naprosté většině prošlé provozem, řada hledaných razítek, cenzury, dále Re., Ex. atd., v tomto rozsahu jedinečná nabídka 20 000,- Neprodáno
1034 ČSR I, sestava nouzových novinových provizorií a kovových razidel všech (!) hodnot, uloženo na listech 1 500,- 1 500,- Prodáno
1035 / ČSR I, zbytková sestava převážně xx známek, v zásobníku A4 (starší) 1 000,- 1 000,- Prodáno
1036 ČSR II, 1. lety a přílež. lety - sestava celistvostí 65 ks 1 500,- 1 500,- Prodáno
1037 ČSR II, 1945-67, sbírka známek a sérií, na albových listech + pérové desky 1 000,- 1 000,- Prodáno
1038 ČSR II, 1945-92, sbírka celistvostí, obsahuje mj. dopis fr. Košickým aršíkem, revoluční raz. 1945-46, jednoznámkové frankatury všech československých prezidentů atd., na albových listech Schaubek + šroubové desky 5 000,- Neprodáno
1039 ČSR II, 1945-92, ucelená sbírka vč. řady kupónů a TL, mj. PL Prádlo, naprostá většina velmi dobré, na albových listech Schaubek (zasklené) + 3x pérové desky 10 000,- 10 000,- Prodáno
1040 ČSR II, 1961-73, nekompletní základní sbírka, uloženo na zasklených albových listech + pérové desky 1 000,- 1 000,- Prodáno