Los Symbol
Katalog
Popis Cena Kč Průběžná cena Kč Stav
276

18 No
I wydanie, czwórka z nadrukami odwróconymi, gw. Korszeń, kat. 1440 Zł 3 000,- Neprodáno
277

22b
II wydanie, kat. 600 Zł 1 000,- 1 000,- Prodáno
278

22, 24, 27
II wydanie, parki i czwórka z usterkami B 4, B 5, B 6, b 14, kilka kr. ząbków, kat. 405 Zł 900,- Neprodáno
279

25 b
II wydanie, czwórka, gw. Korszeń, kat. 1800 Zł 3 500,- Neprodáno
280

25 b
II wydanie, nd. niebieskoczarny, gw. Korszeń, kat. 450 Zł 1 000,- 1 000,- Prodáno