Los Symbol
Katalog
Popis Cena Kč Průběžná cena Kč Stav
281 výs

30
3h. fioletowy, gw. Schmutz (na rewersie) oraz Koopman (pod znaczkiem) 5 000,- Neprodáno
282 výs

31
5h. zielony, na wycinku, Befund Petriuk 6 000,- 6 000,- Prodáno
283

33
10h. fioletowy, gw. Korszeń (na dawnej gwarancji Gryżewski) 5 000,- 5 000,- Prodáno
284 výs

36
20h. zielony, gw. Petriuk 1 500,- 1 500,- Prodáno
285

38
25/80h., gw. Berbeka 2 500,- 2 500,- Prodáno
286

44
90h. czerwonofioletowy, atest Mikulski 12 500,- Neprodáno
287

47
3K. różowy, gw. Korszeń PZF 1 000,- 1 400,- Prodáno
288

48
4K. zielony, gw. Korszeń PZF 1 500,- 2 000,- Prodáno
289

50-54
Gazetowe, kompletna seria z gw. Berbeka 2 500,- 2 500,- Prodáno
290

D 3
Dopłatny 15 h. na wycinku użytkowym z rewersu koperty, unieważniony ręcznie Porto 15 h z datą 21.1.1919 i sygnaturą urzędnika pocztowego, gwarancja z opisem pozycji na odwrocie Sutcliffe 2 500,- Neprodáno
291 Koperta polecona Z FRANKATURĄ MIESZANĄ parką zn. 15h. z nadrukiem krakowskim oraz parką zn. austriackich 12h., kas. KRAKÓW 14.1.19, piękna całość nie budząca inspiracji filatelistycznej, same użycie znaczków wyd. krakowskiego jest rzadkie, jako fr. mieszana bardzo rzadkie 50 000,- Neprodáno
292 Karta Fi. Cp 8I, stan idealny 2 000,- Neprodáno
293 Karta Fi. Cp 16 (2x) z silno przesuniętymi nadrukami, wyciśnięte po 2 pionowe linie (z albumu?), rzadkie 5 000,- Neprodáno
294 Sekretnik Fi. Cs 1 II, kat. Fi. 1000 Zł 2 500,- Neprodáno
295 Sekretnik Fi. Cs 1 II, kas. BIELITZ 30.1.19, zapisana, z obiegu rzadkie 5 000,- Neprodáno
296 Sekretnik Fi. Cs 2 II, rzadki sekretnik w pięknym stanie, kat. 1500 Zł 4 000,- Neprodáno
297 Sekretnik Fi. Cs 3 III - 2 sztuki z doklejonym zn. austriackim 5h. i częściowo przedrukowanymi, jedna 2 pasy pionowe od przechowywania, oprócz tego piękny stan, druga w pięknym stanie 3 500,- 3 500,- Prodáno
298 Sekretnik Fi. Cs 3, zestaw 7 szt., stob., niska cena 2 500,- Neprodáno
299 Sekretnik Fi. Cs 4 II, III - zestaw 16 szt., m. in. POLSKA POCZTA 2 500,- Neprodáno
300 Sekretnik Fi. Cs 4 III Polska Poczta, kas. FRYSZTAT 23.4.1919, gw. Schmutz, piękny stan 3 000,- 3 000,- Prodáno
302 Sekretnik Fi. Cs 4 II Np - nadruk podwójny, lekkie przebarwienia na froncie, kat. Fi. 2500 Zł 4 000,- Neprodáno
303 Zestaw całostek, przeważnie sekretniki, stob., niska cena 2 500,- Neprodáno