Los Symbol
Katalog
Popis Cena Kč Průběžná cena Kč Stav
484 Legiony Polskie, karta polowa, kas. K.U.K. FELDPOSTAMT 20.11.1915, stempel 3. SZWADRON UŁANÓW LEG. POLSK, cenzura 1 000,- Neprodáno
485 Legiony Polskie, karta, kas. TRZEBIN 22.8.1916, fr. aust. zn. wart. 5h, stempel K.U.K. MILLTÄRZEN OŚWIECIM, stempel KRAKOWSKA EKSPOZYTURA KRAJ. BIURA PATRONATU SPÓŁ. 1 000,- Neprodáno
486 Legiony Polskie, koperta, stempel WOJSKO POLSKIE INSPEKTORAT W MŁAWIE WERBUNKU, cenzura 1 000,- Prodáno
487 Legiony Polskie, pocztówka (Jarosław), kas. SKIERNIEWICE 25.8.1919, stempel POWIATOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W ŁOWLE 1 000,- Neprodáno
488 Legiony Polskie, pocztówka (Moskwa), kas. ?? 20.12.1915, stempel K.U.K. FELDARREST DER POLNISCHEN LEGION 1 000,- 1 100,- Prodáno
490 Naczelny Komitet Narodowy - dowód wpłaty na rzecz PKN (cegiełka), rzadkie 1 800,- Neprodáno
491 Poczta NKN Fi. 1, gw. Korszeń PZF 1 000,- 1 000,- Prodáno
492 výs Poczta NKN, Fi. 1-2 na wycinkach, gw. Korszeń PZF 2 500,- Neprodáno
493 Poczta I Polskiego Korpusu gen. Dowbora-Muśnickiego Fi. 12-15 A, B na wycinkach, kat. 2250 Zł 5 000,- Neprodáno
494 Poczta I Polskiego Korpusu gen. Dowbora-Muśnickiego, karta Fi. Cp 4, ślady obiegu, bardzo rzadkie 10 000,- Neprodáno
495 Poczta I Polskiego Korpusu gen. Dowbora-Muśnickiego, koperta Fi. Ck 3I dofrankowana sześcioblokiem Fi. 13aA oraz czwórką Fi. 14B, kas. POCZTA POLOWA 9.6.18, stosowanym w urzędzie pocztowym w Mohylewie, wyjątkowo dekoracyjna całość w idealnym stanie, atest Korszeń 10 000,- Neprodáno
496 () Poczta polowa II Korpusu Fi. 1x cięta czwórka, gw. Korszeń 1 000,- Neprodáno
497 () Poczta polowa II Korpusu Fi. 4x cięta czwórka, gw. Korszeń, kat. Sass. 1280 EUR 2 000,- 2 000,- Prodáno
498 Poczta polowa II Korpusu nadruk DZIESIĘCIOLECIE 1945-55 Sass. 7, gw. Korszeń, kat. Sass. 1500 EUR 1 500,- 1 500,- Prodáno