Los Symbol
Katalog
Popis Cena Kč Průběžná cena Kč Stav
614 Legiony Polskie, austriacka karta Cp ze stemplem formacyjnym KOMENDA PLACU POLSKICH LEGIONÓW + FPA 900,- Prodáno