Los Symbol
Katalog
Popis Cena Kč
1566

1-20
1948, Černý přetisk, velmi dobré, kat. 130 EUR 300,-
1567 1960, aršík 125 let Berlinské ZOO, silný obtisk šedé a červené barvy 200,-
1568

495
1975, Průmysl a technologie (I).Česnek a Beer, stavby, 6-blok ze sešitkového listu s výrazným obtiskem, neobvyklé 100,-
1569

659
1982, 750. výr. Spandau, sestava známek znehodnocených křížem 100,-