Slovník

na webu Aukce Alfil

SLOVNÍK česko-polsko-německo-anglický

Slovníček - Základní filatelistické výrazy
Słowniczek - ogólne terminy filatelistyczne
Worterbuch - philatelistische Grundbegriffe
Vocabulary - fundamental philatelic terminology

 

česky

polsky

německy

anglicky

 


A

 

arch (list) přepážkový

arkusz

Schalterbogen

counter sheet

 

arch (list) tiskový

arkusik

Druckbogen

printing sheet

 

archová úprava

skład arkusza

Bogenanordnung

sheet arrangement

 

aršík poštovní

bloczek

Block

block, miniature sheet

 

aršíkové pole

sektor

Blockfeld, Bogenplatz

sheet (plate) position

 

 

 


B

barevná odchylka

odmiana koloru

Farbabart

colour variety

barevný

kolorovy

farbig

coloured, in colour

barevný odstín

odcień koloru

Farbnuance

colour variety

barva

kolor

Farbe

colour

barva papíru

kolor papieru

Papierfarbe

colour of paper

barva razítka

kolor stempla

Stempelfarbe

colour de cancellation

barva známky

kolor znaczka

Markenfarbe

coulour of stamp

bez lepu

bez gumy

ohne Gummi

without gum

bezbarvý

bezbarwny

farblos

colourless

bezvadný

nienaganny

tadellos, einwandfrei

free from defect

bledý

blady

blass

pale

bledý tisk

druk niejasny

blasser Druck

pale printing

bod

punkt

Punkt

point

bod rozměřovací

punkt pozycyjny

Passerpunkt

register point


C

celina

całostka

Ganzsache

postal stationery

celistvost

całość

Ganzstück

entire, full cover

cena

cena

Preis

price

cena řady (série, emise)

cena serii

Satzpreis

price per set

cena záliby

cena amatorska

Liebhaberpreis

fancy price

cenina poštovní

znak pocztowy

Postwerzeichen

postage stamp

citlivý (chemicky)

wrażliwy

empfindlich (chem.)

sensitive (to chemicals)

čára

linia

Linie, Strich

line, stroke

čárkovaný

kreskowany

gestrichelt

lined

část

część

Teil

part

částečný

częściowy

teilweise

partly

černotisk

czarnodruk

schwarzer Probedruck

black proof

číslice

numer

Ziffer

numeral

číslice kontrolní

numer kontrolny

Kontrollziffer

control numeral

číslice hodnotová

nominał

Wertziffer

numeral of value

číslo

numer

Nummer

number

číslo deskové

numer sektora

Plattennummer

plate number

čtyřblok

czworoblok

Viererblock

block of four


D

datum

data

Datum

date

dělená známka

znaczek dzielony

geteilte Marke

split

dělicí linka (čára)

linia podziałowa

Trennungslinie

line of separation, dividing line

deska (tisková)

sektor

Druckplatte

printing plate

desková odchylka

odmiana sektora

Plattenunterschied

plate variety

desková vada

usterka

Plattenfehler

plate law

desková značka

oznaczenie sektora

Plattenzeichen

plate mark

deskové číslo

numer sektora

Plattennummer

plate number

dírkování

dziurkowanie

Lochung

punching, perforation

dlouhý

długi

lang

long

doba platnosti

data ważności

Gültigkeitsdauer

period of validity

dobročinné vydání

wydanie dobroczynne

Wohltätigkeitsausgabe

charity issue

dobročinná známka

znaczek dobroczynny

Wohltätigskeitsmarke

charity stamp

doklad

dokument

Beleg

document

dole

na dola

unten

below

dopis

list

Brief

letter

dopisnice

karta

Postkarte

postcard

doplatné

dopłata

Nachgebür

postage due

doplatní známka

znaczek dopłaty

Portomarke

postage due stamp

doporučený

polecony

eingeschrieben

registered

doruční známka

znaczek doręczeniowy

Zustellungsmarke

delivery stamp

druh papíru

rodzaj papieru

Papierart

type of paper

druh známky

rodzaj znaczka

Markenart

type of stamp

dřevoryt

drzeworyt

Holzschnitt

woodcut

dvojice protichůdná

parka na "zawiasach"

Kehrdruckpaar

tété-béche

dvojité zoubkování

ząbkowanie podwójne

Doppelzähnung

double perforation

dvojitý

podwójny

doppelt

double

dvojitý tisk

druk podwójny

Doppeldruck

double impression

dvoubarevný

dwubarwny

zweifarbig

two-coloured

dvouřádkový

w dwóch rzędach

zweizeilig

in two lines

 

 


E

emise

wydanie

Ausgabe, Emission

issue


F

forma tisková

klisza drukowa

Druckform

printing form (sheet)

frankotyp

wirnik

Freistempel

Frank'-canceller


G

gumové razítko

stempel gumowy

Gummistempel

rubber stamp


H

hladký

gładki

glatt

smooth

hlazený papír

papier gładki

glattes Papier

smooth paper

hlubotisk

wklęsłodruk

Tiefdruck

recess printing

hodnota nominální

wartość nominalna

Nennwert, Nominalwert

nominal value

hodnota (známky)

wartość znaczka

Wertstufe

denomination

hodnota (číslice)

wartość liczby

Wertziffer

numeral of value

hotově

w gotówce

bar

cash

hřeben ležmý

ząbk. grzeb. pionowe

liegende Kammzähnung

horizontal comb perforation

hřebenové zoubkování

ząbkowanie grzebieniowe

Kammzähnung

comb perforation


CH

chyba

błąd

Fehler

error

chybný

błędny

fehlerhaft

defective

chybný tisk, chybotisk

błędnodruk

Fehldruck

printing error


J

jednobarevný

jednokolorowy

einfarbig

single colour


K

kamenotisk

litografia

Steindruck, Lithographie

lithography

knihtisk

typografia

Buchdruck

typography

kontrolní barevná značka

kolor. znak kontrolny

Randfarbstreifen (-zeichen)

marginal colour-control strip (mark)

kontrolní číslice

numer kontrolny

Kontrollziffer

control numeral

kontrolní značka

znak kontrolny

Kontrollzeichen

control mark

kovové razítko

stempel stalowy

Metallstempel

metal canceller

kresba

rysunek

Zeichnung

design

křídový papír

papier kredowy

Kreidepapier

chalky paper

křížek nápichový

krzyżyk

Passerkreuz

registered cross

kulatý (kruhový)

okrągły

rund

round

kupón

przywieszka

Leerfeld (Anhängsel)

blank space, blank field, tablet, tab


L

lep

guma

Gummi

gum

lesklý

błyszczący

glänzed

glossy, shiny

let první

pierwszy lot

Erstflug

first flight

let zahajovací

przelot wstępny

Eröffnungsflugcopening flight

vol inaugural

let zvláštní

lot nadzwyczajny

Sonderflug

special flight

letecká pošta

poczta lotnicza

Luftpost, Flugpost

airmail

letecká známka

znaczek lotniczy

Luftpostmarke, Flugpostmarke

airmail stamp

letecké provizorium

prowiz. lotnicze

Luftpostprovisorium

provisional airmail stamp

letopočet

data

Jahreszahl

date of year

levý

lewy

links

left

ležmý hřeben

ząbk. grzeb. pionowe

liegende Kammzähnung

horizontal comb perforation

líc

strona przednia

Vorderseite, Bildseite

front, face

linka dělicí

linia podziałowa

Trennungslinie

line of separation, dividing line

list

plansza

Blatt

sheet


M

makulatura

makulatura

Makulatur

printers waste

malý

mały

klein

small

matný

matowy

matt

dull

matrice

matryca

Matrize

matrix

mědirytina

miedzioryt

Kupferstich

copper plate engraving

měditisk

miedziodruk

Kupferdruck

copper plate printing, taille douce

měna

waluta

Währung

currency

měnová reforma

reforma walutowa

Währungsreform

currency reform

mezera

luka, szpara

Zwischenraum

dividing space

meziarší

parka rozdz. pustopolem

Zwichensteg

gutter

místní vydání

wydanie miejskie

Lokalausgabe

local issue

mnohonásobný

wielokrotny

mehrfach

multiple

moleta

moleta

Molette

molette

motiv

motyw

Motiv

subject

mřížkovaný

kratkowany

gegittert

quadrille


N

nahoře

na górze

oben

above, top

náklad známek

nakład znaczków

Markenauflage

issue, edition, quantity of stamps issued

námět

temat

Thema

theme

nápichová značka

punkt

Passerzeichen

registered mark

nápichový křížek

krzyżyk

Passerkreuz

register cross

nápis

napis

Inschrift

inscription

nastavovaný papír

papier nakładany

geklebte Papierbahn

paper-roll repaired during printing

nátisk

nadruk

Überdruck

surcharge

návrh

projekt

Entwurf

design

nečisté zoubkování

nieczyste ząbkowanie

unsaubere Zähnung

unclean perforation

nehotová známka

znaczek niegotowy

unfertige Marke

unfished stamp

nepoužitý

nieużyty

ungebraucht

unused

nepravidelný

nieprawidłowy

unregelmässig

irregular

nestejnoměrný

niestały

ungleichmässig

irregular, uneven

neúřední

nieurzędowy

nichtamtlich

inofficial

nevydaná známka

znaczek niewydany

nicht ausgegebene (verarusgabte) Marke

unissued stamp

nezoubkovaná známka

znaczek nieząbkowany

ungezähnte Marke

imperforate stamp

nominální hodnota

wartość nominalna

Nennwert, Nominalwert

nominal value

novinová známka

znaczek gazetowy

Zeitungsmarke

newspaper stamp

novotisk

nowodruk

Neudruck

reprint

nový

nowy

neu

new

 

 


O

obálka

koperta

Umschlag

cover

obálka prvního dne

koperta pierw. dnia wyd.

Ersttagsbrief (FDC)

First Day Cover (FDC)

oboustranný

obustronny

doppelseitig

on both sides

obrácený

odwrócony

verkehr

inverted

obráceně převrácený

odwrotnie odwrócony

kopfstehend und verkehr

inverted and reversed

obraz

obraz

Markenbild

design of stamp, stamp face

obtisk

abklacz

Abklatsch

offset

ocelotisk rotační

stalograwura

Rotationsstichtiefdruck

rotary recess pronting

ocelotisk z plochy

stalograwura płaska

Plattenstichtiefdruck

recess printing from flat plates

odchylka

odmiana

Abart

variety

odchylka barevná

odmiana koloru

Farbabart

colour variety

odchylka desková

odmiana druku

Plattenunterschied

plate variety

odstín barevný

ocień

Farbnuance

colour shade

ofset (tisk)

ofset

Offsetdruck

offset printing

okraj

margines

Rand

margin

okraj listu (archu)

margines arkusza

Bogenrand

sheet margin

omezený (v platnosti)

ograniczony (ważność)

begrenzt (Gültigskeit)

limited (validity)

opravený

reperowany

repariert

repaired

označení hodnoty

oznaczenie nominału

Wertbezeichnung, Wertangabe

indication of value


P

padělek

falsyfikat

Fälschung

forgery

padělek ke škodě pošty

fals. na szkodę zbieraczy

Fälschung zum Schaden der Post

postal forgery (to defraud the Post Off.)

pamětní známka

znaczek okolicznościowy

Gedenkmarke

commemorative stamp

papír

papier

Papier

paper

papír hlazený

papier gładki

glattes Papier

smooth paper

papír křídový

papier kredowy

Kroidepapier

chalky papier

papír nastavovaný

papier nakładany

geklebte Papierbahn

paper-roll repaired during printing

papír s průsvitkou (bez průsvitky)

papier z wodoznakiem

Wasserzeichenpapier (Papier ohne Wasserzeichen)

watermarked paper

papír zbarvený

papier zabarwiony

getöntes Papier

toned paper

papír zvrásněný

papier pomięty

geriffeltes Papier

ribbed paper

papír žilkovaný

papier "z żyłkami"

gefasertes Papier, Faserpapier

granite paper

perfin

dziurkowanie firmowe

Firmenlochung

perfin

perforace

perforacja

Zähnung

perforation

perforace slepá

ząbkowanie "nieodbite"

Blindzähnung

blind perforation

písmeno

litera

Buchstabe

letter

platnost

ważność

Gültigkeit

validity

platný

ważny

gültig

valid

počet

liczba

Anzahl

number

počitadlo

numer walca

Reihenwertzähler

row control-numbers

podobný

podobny

ähnlich

similar

podtyp

podtyp

Untertype

sub-type

pole aršíkové

położenie zn. w arkusiku

Blockfeld, Bogenplatz

block, miniature sheet, plate position

pole známkové

położenie zn. w arkuszu

Markenfeld, Bogenplatz

sheet (plate) position

polní pošta

poczta polowa

Feldpost

field-post

poplatek

opłata

Gebühr

fee

posunuté zoubkování

ząbkowanie przesunięte

verschobene Zähnung

shifted perforation

posunutý

przesunięty

verschoben

shifted

poškozený

uszkodzony

beschädigt

damaged

pošta (poštovní úřad)

urząd pocztowy

Post (Postamt)

Post Office

pošta letecká

poczta lotnicza

Luftpost, Flugpost

airmail

pošta polní

poczta polowa

Feldpost

field-post

poštovně použitý

użyty z obiegu

postalisch gebraucht

postally used

poštovní aršík

bloczek pocztowy

Block

block, miniature sheet

poštovní cenina

znak pocztowy

Postwerzeichen

postage stamps

poštovní přepážka

okienko pocztowe

Postschalter

Post Office counter

poštovní razítko

stempel pocztowy

Poststempel

postmark, cancellation

poštovní razítko příležitostné

stempel okolicznościowy

Sonderstempel

special cancellation (postmark)

poštovní známka

znaczek pocztowy

Briefmarke

postage stamp

použitý

użyty

gebraucht

used, cancelled

povrch papíru

powierzchnia papieru

Papieroberfäche

paper surface

poznámka

uwaga

Anmerkung

remark

pravidelný

prawidłowy

regelmässig

regular, régulier

pravý (originál)

oryginalny

echt

genuine, original

prorývaný

grawerowany

nachgraviert

re-engraved

protichůdná dvojice

parka na "zawiasach"

Kehrdruckpaar

tété-béché pair

provizorium letecké

prowizorium lotnicze

provisorische Luftpostmarke

provisional airmail stamp

pruhování na lepu

prążkowanie na gumie

Gummierung gestreift

laid gum

průpich

przebijanie

Durchstich

roulette

průsek (obloučkový, pilový)

nacinanie

Durchstich (bogenförmig, sägezahn.)

roulette (arch, row)

průsvitka

wodoznak

Wasserzeichen

watermark

průsvitný

prześwitujący

transparent

transparent

první let

pierwszy lot

Esrtflug

first flight

předběžná známka

znaczek prekursor

Vorläufer

forerunner

přeložka

zgięcie

Bogenumschlag

paper fold

přepážka cestovní

okienko przenośne

Postschalter

Post Office counter

přepážkový arch (list)

arkusz

Schalterbogen

counter sheet

přetisk

przedruk

Aufdruck

overprint

převrácený

odwrócony

kopfstehend

reversed

příležitostná letecká známka

okolicz. zn. lotniczy

Soinderflugpostmarke

special airmail stamp

příležitostné poštovní razítko

okolicz. stempel poczt.

Sonderstempel

special cancellation (postmark)

příplatek

dopłata

Zuschlag

surtax

přítisk

nadruk

Überdruck

surcharge

přívěsek zoubkovaný

pustopole ząbkowane

gezähntes Anhängsel

perforated label, tab

půlený

przepołowiony

halbiert

bisected

 

 


R

rámcové zoubkování

ząbkowanie ramkowe

Kastenzähnung

harrow perforation

rámec

ramka

Rahmen

frame

rameno

ramię

Achsel

shoulder

razítko

stempel

Stempel

postmark, cancellation

razítko gumové

stempel gumowy

Gummistempel

rubber stamp

razítko kovové

stempel stalowy

Metallstempel

metal canceller

razítko poštovní

stempel pocztowy

Poststempel

Post Office cancellation

razítko poštovní příležitostné

stempel okolicznościowy

Sonderstempel

special cancellation (postmark)

ražební (reliéfový) tisk

druk tłoczony

Prägedruck

embossing

reforma měnová

reforma walutowa

Währungsreform

currency reform

retuš

usunięcie usterki

Retusche

retouch

roh

róg

Ecke

corner

rok

rok

Jahr

year

rotační ocelotisk

stalograwura

Rotationsstichtiefdruck

rotary recess printing

rozměr (formát)

format

Format

sice, format

rozměřovací bod

punkt pozycyjny

Passerpunkt

registered dot

rub

strona lewa

Rückseite

reverse

rýhovaný

prążkowanie

gerippt

ribbed

rytec

wykonawca rytowania

Stecher, Graveur

engraver

rytecká značka

punkt rytowania

Stecherzeichen

engraver's mark

rytina

rycina

Gravierung

engraving

řada

seria

Satz, Serie

Set

řádkové zoubkování

ząbkowanie liniowe

Linienzähnung

line perforation


S

sazba (tarif)

taryfa

Tarif

postal rate

sdružené zoubkování

ząbkowanie mieszane

kombinierte Zähnung

compound perforation

série

seria

Satz, Serie

set

sešitek (známkový)

zeszycik

Briefmarkenheftchen

stamp booklet

slepá perforace

ząbkowanie "nieodbite"

Blindzähnung

blind perforation

slepý tisk

druk (suche tłoczenie)

Blinddruck

blind (colourless) print

slitý tisk

druk zalany (zlany)

verschwommener Druck

smudged printing

složka

zgięcie

Papierfalte

paper fold

služební známka

znaczek służbowy

Dienstmarke

Official stamp

smíšené zoubkování

ząbkowanie mieszane

Mischzähnung

mixed perforation

soukromý

prywatny

privat

private

souměrný

stały

symmetrisch

symmetrical

soutisk

druk

Zusammendruck

se-tenant

spěšná známka

znaczek ekspresowy

Eilmarke

express stamp

spojené typy

parka o różnych typach

zusamenhängende Typen

se-tenant Typen

spojený

złączony

zusammenhängend

se-tenant

spojka

parka rozdz. pustopolem

Zusammendr. mit Zwischenstoss

se-tenant with gutter between

státní

państwowy

staatlich

Governmental

stříhaná známka

znaczek nieperforowany

geschnittene Marke

imperforable stamp

světlý

jasny

hell

light

svislý

pionowy

senkrecht

vertical

svitková úprava (známka)

dostos. do sprz. w autom.

Markenrolle

roll of stamps

šikmý

skośny

schräg

oblique

široký

szeroki

breit

wide, broad

šrafování

szrafowanie

Scraffierung

shading lines

štoček

klisza

Druckstock

printers block


T

technika tisková

technika druku

Druckart

printing technique

tenký

cienki

dünn

thin

tisk

druk

Druck

print

tisk bledý

druk niejasny

blasser Druck

pale printing

tisk dvojitý

druk podwójny

Doppeldruck

double impression

tisk chybný

błędnodruk

Fehldruck

printing error

tisk na lepu

druk na str. gumowanej

Druck auf der Gummierung

printed on gumed side

tisk ražební (reliéfový)

druk (suche tłoczenie)

Prägadruck

embossing

tisk slepý

druk niejasny

Blinddruck

blind (colourless) print

tisk slitý

druk zalany (zlany)

verschwommener Druck

smudged printing

tisk trojitý

druk potrójny

dreifacher Druck

triple printing

tisk vícenásobný

wielodruk

mehrfacher Druck

multiple print

tisk vynechaný

brak druku

ausgebliebener Druckgang

one printing process omitted

tisk výsadní

druk (ministerski)

Ministerdruck (-block)

favour print (min.sheet) for high offic.

tisk zkusmý

próba

Probedruck

trial print

tisk zvláštní

druk okolicznościowy

Sonderdruck

special print

tiskopis

druk

Drucksache

printed matter

tisková deska

klisza

Druckplatte

printing plate

tisková forma

forma

Druckform

printing form (sheet)

tisková technika

technika druku

Drucktechnik

printing technique

tisková zkouška

próba druku

Druckprobe

trial print, proof

tiskový arch (list)

arkusz drukarski

Druckbogen

printing sheet

tloušťka papíru

grubość papieru

Papierstärke

thickness of paper

tmavý

ciemny

dunkel

dark

typ

typ

Type

type

typy spojené

parka o różnych typach

zusammenhängende Typen

se-tenant types


U

úplný (kompletní)

kompletny

vollständig, komplett vollständig

complete

upotřebená známka

znaczek użyty

gebrauchte Marke

used stamp

úprava archová

arkuszowy

Bogenanordnung

sheet arrangement

úprava svitková (známka)

dostos. do sprz. w autom.

Markenrolle

roll of stamps

úřední

urzędowy

amtlich

official

úřední vydání

wydanie urzędowe

amtliche Ausgabe

official issue

území

obszar

Gebiet

territory

úzký

wąski

eng, schmal

narrow


V

v oběhu

w obiegu

im Umlauf, kursiered

current, circulated

vada desková

usterka druku

Plattenfehler

plate flaw

vada lepu

usterka gumy

Gummifehler

gum flaw

vada výrobní

usterka

Herstellungsfehler

production flaw

vada zoubkování

usterka ząbkowania

Zähnungsfehler

perforation error, flaw

ve prospěch

na rzecz

zu Gunsten

for the benefit of

velikost

wielkość

Grösse

size

velký

wielki

gross

large

vícebarevný

wielobarwny

mehrfarbig

multicoloured

vícenásobný tisk

wielodruk

mehrfacher Druck

multiple print

viditelný

widoczny

sichtbar

visible

vlevo

w lewo

links

on the left

vodorovný

poziomy

waagerecht, horizontal

horizontal

vpravo

w prawo

rechts

on the right

vydání (známky)

wydanie

Ausgabe

issue

vydání dobročinné

wydanie dobroczynne

Wohltätigkeitausgabe

charity issue

vydání místní

wydanie miejscowe

Lokalausgabe

locla issue

vydání úřední

wydanie urzędowe

amtliche Ausgabe

official issue

vydání výpotřební

wydanie eksploatacyjne

Aufbrauchsausgabe

prov. iss. for using up rem. of prev. iss.

vydaný

wydany

herausgegeben

issued

vynechané zoubkování

brak ząbkowania

ausgefallene Zähnung

perforation omitted

vynechaný tisk

brak druku

ausgebliebener Druckgang

one printing process omitted

výplatní známka

znaczek opłaty

Freimarke

postage stamps

výpomocná známka

znaczek pomocniczy

Aushilfsmarke

provisional stamp

výpotřební vydání

wydanie eksploatacyjne

Aufbrauchsausgabe

prov. iss. for using up rem. of prev. iss.

výroba

produkcja

Herstellung

production

výrobní makulatura

makulatura

Herstellungsmakulatur

printers waste

výrobní vada

usterka druku

Herstellungsfehler

production flaw

výsadní tisk

druk (ministerski)

Ministerdruck (-block)

favour print (min.sheet) for high offic.

vysoký

wysoki

hoch

high

výstava (známek)

wystawa (znaczków)

(Briefmarken) Ausstellung

(postage stamp) exhibition

výstřižek

wycinek

Ausschnitt

cut-out (square)

vysvětlivka

objaśnienie

Erklärung

explanation

vzor (vzorec, specimen)

wzór

Muster (Spezimen)

specimen


Z

zahajovací let

przelot wstępny

Eröffnungsflug

opening flight

záložka

zakładka

Bogenumschlag

proper fold

zbarvený papír

papier zbarwiony

getöntes Papier

toned paper

zbytek nákladu

reszta nakładu

Restbestand

remainder

zkoušení známek

gwarantowanie znaczków

Markenprüfung

expertising of postage stamps

zkoušený

gwarantowany

geprüft

expertised

zkouška tisková

próba druku

Druckprobe

trial print. proof

zkratka

skrót

Abkürzung

abbreviation

zkusmý tisk

próba druku

Probedruck

trial print

zkušební značka

znak gwarancji

Prüfzeichen

expert's mark

zkušební znalec

expert

Prüfer

official expert

změněný

zmieniony

geändert

changed

značka

znak

Zeichen

sign

značka desková

numer sektora

Plattenzeichen

plate mark

značka kontrolní

znak kontrolny

Kontrollzeichen

control mark

značka kontrolní (barevná)

znak kontrolny (kolor.)

Randfarbstreifen (-zeichen)

margial colour-control strip

značka nápichová

punkt

Passerzeichen

registered mark

značka rytecká

punkt rytowania

Stecherzeichen

engraver's mark

značka zkušební

znak gwarancji

Prüferzeichen

expert's mark

znalec

ekspert, znawca

Kenner, Experte

expert

znalec zkušební

ekspert

Prüfer

official expert

známka dělená

znaczek dzielony

geteilte Marke

split

známka doplatní

znaczek dopłaty

Portomarke

postage due stamps

známka doruční

znaczek doręczeniowy

Zustellungsmarke

delivery stamp

známka letecká

znaczek lotniczy

Luftpostmarke, Flugpostmarke

air mail stamp

známka nehotová

znaczek niegotowy

unfertige Marke

unfinished stamp

známka nevydaná

znaczek niewydany

nicht (verausgabte) ausg-e Marke

unissued stamp

známka nezoubkovaná

znaczek nieząbkowany

ungezähnte Marke

imperforate stamp

známka novinová

znaczek gazetowy

Zeitungsmarke

newspaper stamp

známka poštovní

znaczek pocztowy

Briefmarke

postage stamps

známka předběžná

znaczek prekursor

Vorläufer

forerunner

známka s příplatkem

znaczek z dopłatą na rzecz

Zuschlagsmarke

surtax stamp

známka s perfinem

znaczek z dziurk. firm.

Marke mit Firmenlochung

perfin

známka služební

znaczek służbowy

Dienstmarke

official stamp

známka spěšná

znaczek expresowy

Eilmarke

express stamp

známka stříhaná

znaczek nieząbkowany

geschnittene Marke

imperforate stamp

známka upotřebená

znaczek użyty

gebrauchte Marke

used stamp

známka výplatní

znaczek opłaty

Freimarke

postage stamp

známka zoubkovaná

znaczek ząbkowany

gezähnte Marke

perforate stamp

známkové pole

pozycja w arkuszu

Markenfeld, Bogenplatz

sheet (plate) position

známkový sešitek

zeszycik

Briefmarkenheftchen

stamp booklet

známka dobročinná

znaczek dobroczynny

Wohltätigskeitsmarke

charity stamp

známka pamětní

znaczek okolicznościowy

Gedenkmarke

commemorative stamp

známka výpomocná

znaczek pomocniczy

Aushilfsmarke

provisional stamp

zoubkovaná známka

znaczek ząbkowany

gezähnte Marke

perforated stamp

znehodnocený razítkem

kasowany

gestempelt

cancelled

zoubkoměr

ząbkomierz

Zähnungsschlüssel

perforation gauge

zoubkování

ząbkowanie

Zähnung

perforation

zoubkování dvojité

ząbkowanie podwójne

Doppelzähnung

double perforation

zoubkování hřebenové

ząbkowanie grzebieniowe

Kammzähnung

comb perforation

zoubkování nečisté

ząbkowanie niedokład.

unsaubere Zähnung

unclean perforation

zoubkování posunuté

ząbkowanie przesunięte

verschobene Zähnung

shifted perforation

zoubkování rámcové

ząbkowanie ramkowe

Kastenzähnung

harrow perforation

zoubkování řádkové

ząbkowanie liniowe

Linienzähnung

lins perforation

zoubkování sdružené

ząbkowanie mieszane

kombinierte Zähnung

compound perforation

zoubkování smíšené

ząbkowanie mieszane

Mischzähnung

mixed perforation

zoubkování vynechané

brak ząbkowania

ausgefallene Zähnung

perforation omitted

zoubkovaný

ząbkowany

gezähnt

perforated

zoubkovaný přívěsek

pustopole ząbkowane

gezähnter Anhänger

perforated tab

zvláštní let

lot okolicznościowy

Sonderflug

special flight

zvláštní dotisk

dodruk okolicznościowy

Sonderdruck

special print

zvláštnost

specjalność

Besonderheit

speciality

zvrásněný papír

papier pomięty

geriffeltes Papier

ribbed paper

žilkovaný papír

papier "z żyłkami"

gefasertes Papier, Faserpapier

granite paper