Použité zkratky

na webu Aukce Alfil

Seznam použitých zkratek / Lista użytych zkrótów / List of used abbrevations / Liste gebrauchter Abkürzungen

**

svěží, s pův.neporušeným lepem

czysty, z gumą

mint, with original undamaged gum

postfrisch ohne Falz

*

svěží, s nálepkou nebo stopou

czysty, z podlepką lub jej śladem

mint, with label or mark of it

ungebraucht

(*)

svěží, vydané bez lepu

czysty, wydane bez kleja

mint without gum

ohne Gummi

o

razítkované

stemplowane

used, cancelled

gestempelt

Re.

doporučená zásilka

przesyłka polecona

registered consignment

eingeschriebener Brief

Let., Aero

letecká pošta, aerofilatelie

poczta lotnicza

airmail, aerophilately

Flugpost

Ex.

expresní zásilka

przesyłka expresowa

Express consignment

Express

zk.

zkoušená, pravost ověřil znalec

gw. - gwarancja

ex - expert´s mark

gep. - geprüft

Mi.

katalog Michel

katalog Michel

catalogue Michel

Michel Katalog

MM, EUR

cena podle katalogu Michel

cena według katalogu Michel

price acc.to catalogue Michel

Michelwert

ZP

známkové pole

pozycja w arkuszu

plate position

Markenfeld

ČaM, BuM

Čechy a Morava

Czechy i Morawy

Bohemia and Moravia

Böhmen und Mähren

DV

desková vada

usterka

plate law

Plattenfehler

VV

výrobní vada

usterka druku

production flaw

Hertellungsfehler

DZ, DČ

desková značka, číslo

oznaczenie sektora

plate mark

Plattenzeichnung

FDC

obálka prvního dne vydání

koperta pierwszego dnia wydania

first day cover

FDC

CAE

aerogram

aerogram

aerogram

Aerogramm

CPH

celinová prop.pohlednice

całostka - widokówka

postcard stationery

Ganzsache-AK

Bl.

aršík (též A)

bloczek (również A)

miniature sheet

Block

TL, PL

tiskový, přepážkový list

arkusik

printed, counter sheet

Kleinbogen

CDV

celina, dopisnice

całostka

postal stationery

Ganzsache

K

kupón  (též  KL, KP, KD, KH)

kupon (również KL,KP,KD,KH)

blank space (also KL,KP,KD,KH)

Zierfeld (auch KL,KP,KD,KH)

S

spojka  (též  SS, SV)

par. rozdz. pustop. (też SS,SV)

se-tenant with gutter between

Zusammendr. mit Zwischenstoss

ZS

známkový sešitek

zeszycik

stamp booklet

Markenheftchen

CZL

zálepka

sekretnik

letter card

Kartenbrief

CM

cartes maxima

cartes maxima

cartes maxima

Maximumkarte

NL

nálepní list

nalepowy arkusz

sticking sheet

Klebe-Karte

ZVL

zvláštní tisk

specjalny druk

special print

Sonderdruck

CSO

celinová služ. obálka

służbowa Ck koperta

official cover stationery

GA- Dienstumschlag

OVS

otisk výplatního stroje

wirnik

machinestamp

Maschinenstempel

Pof.

katalog Pofis

Katalog Pofis

catalogue Pofis

Pofis Katalog

Tr.

katalog Trojan

Katalog Trojan

catalogue Trojan

Trojan Katalog

Fi.

katalog Fischer

katalog Fischer

catalogue Fischer

Fischer Katalog

MiG

katalog Michel-Ganzsachen

katalog Michel-Ganzsachen

catalogue Michel-Ganzsachen

Michel-Ganzsachen Katalog

Vot.

monografie (razítka) Ing.Votoček

monografia (pieczątki) Votoček

monograph (stamps) Votoček

Stempel-Handbuch (Votoček)

FeSch

cena v kat.Ferchenbauer

cena w katalogu Ferchenbauer

price in catalogue Ferchenbauer

Wert nach Ferch. Katalog

PÚD

ocenění dodavatelem

wycena wg. właściciela

supplier estimate

Wert nach dem Lieferer

kz, kzy

krátký zoubek,(-y)

krótki ząbek (-i)

short notch(-s)

kürzer Zahn

kvp.

kvalita k prohlédnutí

jakość do wglądu

quality to look

Ansehen !

dv.

drobné  vady

drobne usterki

small defects

kleine Spuren

k prohl.

k prohlédnutí (také kvp.)

k prohlédnutí

have a look

zum Besichtigen

vvl.

výrobní vady lepu

usterki gumy z produkcji

production gum flaw

Herstellungsgummifehler

fl 1

papír flourescenční fl 1

papier fluorescencyjny fl 1

fluorescent paper fl 1

fluoresc. Papier fl 1

fl 2

papír flourescenční fl 2

papier fluorescencyjny fl 2

fluorescent paper fl 2

fluoresc. Papier fl 2

oz.

papír opticky zjasněný

papier wybielany

optical white paper

Papier optisch aufgehellt

bp.

papír bez přísad

papier bez skład. fluoresc.

paper without admixture

Papier ohne Zusatz

OHZ

obrácené hřebenové zoubkování

odwrócone ząbk. grzebieniowe

inverted comb perforation

Kammzähnung Kopstehend

VPO

velké perf. otvory

wielkie otwory perf.

perforation big

grosse perf. Öfnungen

MPO

malé perf. otvory

małe otwory perf.

perforation small

kleine perf. Öfnungen

SPO

střední perf. otvory

średnie otwory perf.

perforation middle

Mittel perf. Öfnungen

PO

perf. otvor

otwór perforacyjny

perforation

Perforation

ORZ

obrác. rámcové zoubkování

odwrócone ząbk. ramkowe

inverted harrow perforation

Kastenzähnung kopstehend

OPR

obrácený perforační rámec

odwrócona rama perf.

inverted frame perforation

Kasten kopstehend

bar.

barevná pohlednice

kolorowa widokówka

barevná pohlednice

farbige AK

d.a.

dlouhá adresa (pohlednice)

długi adres (widokówka)

long address(postcard)

lange Adresse

lit.

litografie

litografia

lithography

Litographie

č.b.

černobíla pohlednice

czarnobiała widokówka

black and white postcard

schwarzweisse AK

F !

falsum, padělek

falsum, podróbka

fake/forgery

Falschung

F

foto v katalogu

zdjęcie w katalogu

photo in the catalogue

Photo im Katalog

FO

foto na titulní straně

zdjęcie na stronie tytułowej

photo on the title page

Photo auf der Titelseite

PÚD – podle údaje dodavatele, ZRP – záruka pravosti (zaručujeme vrácení nákladů po dobu jednoho roku)