Jak wziąć udział w aukcji?

na webu Aukce Alfil

1. Znaleźć pozycję w katalogu
Pozycje są uporządkowane według kategorii według państw na poszczególne pozycje, zbiory, widokówki i dalsze dziedziny.

Rada: Można wykorzystać wyszukiwanie według opisu, działa podobnie jak fulltext (google, onet.pl...)

2. Oferta ceny:
Wykonuje się podobnie, jak zakup w sklepach internetowych – pozycja zostanie włożona do kosza, owszem z tą różnicą, że wpisuje się cena, którą chcemy zaoferować.

Rada: "Wieczne" pytanie – za ile zaoferować???
Tyle, ile chcesz maksymalnie zapłacić. Ani więcej, ani mniej.
Dopiero po opublikowaniu wyników dowiesz się, czy polecenia były pomyślne. Potem jest już późno na podniesienie lub obniżenie oferowanej ceny. Jeżeli osiągnięta cena jest niższa - to "wygrana", zapłacę mniej, niż oczekiwałem. I odwrotnie, jeżeli jest cena wyższa  - tu co prawda może się pojawić gorycz z "porażki", ale już nie z własnego błędu: dlaczego nie zaoferowałem więcej? Ponieważ to by już było za zbyt drogie i nie cieszyło by mnie to.

3. Wysłać ofertę (zlecenie)
Pozycje, na które zaoferowaliśmy cenę (są w koszu) koniecznie trzeba wysłać. Po kliknięciu na przycisk Wysłać zlecenie pojawią się pola do zalogowania lub do wypełnienia danych osobowych i sposobu odebrania. Po dalszym kliknięciu zlecenie zostało wysłane i za chwilę przyjdzie na adres emailowy, który był zastosowany przy wypełnianiu danych, e-mail potwierdzający.

Rada: Polecenie można także wysłać pocztą, mailem, faxem, dla zarejestrowanych klientów także telefonicznie. Na aukcjach publicznych/salowych oczywiście osobiście.

4. Poczekać na wyniki
Przy każdej aukcji opublikowane jest zamknięcie przyjmowania zleceń - do tego czasu są przyjmowane zlecenia pisemne. Za niedługo, z reguły do 1-2 godzin, są opublikowane wyniki - lista wyników. Z listy jest widoczne, za ile były wylicytowane poszczególne pozycje i które można dodatkowo dokupić. Prawie jednocześnie otrzymasz e-mail ze spisem pozycji, które zyskałeś, jest tam także wyliczenie, ile trzeba zapłacić i jakie są możliwości płatności. W wypadku, że w zleceniu był podany sposób odbioru "pocztą za pobraniem", zapłacisz aż przy dostawie/odbiorze paczki.

5. Wysprzedaż
Od momentu opublikowania wyników można dodatkowo zamówić nie wylicytowane pozycje, które można dodać do pozycji wylicytowanych i oszczędzić na opłatach pocztowych.  W wysprzedaży można kupować za ceny ustalone (=wywoławcza) a potem już się nie podwyższają.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Co to jest "ofertowa" aukcja:
Najwyższa oferta = osiągnięta cena, tzn. zapłacisz tyle, ile oferujesz (owszem tylko w wypadku, że jest twoja oferta najwyższa). Do osiągniętej ceny jest doliczana standartowa prowizja. Dalsze warunki są podobne, jak przy aukcjach pisemnych.

Ten format aukcji jest stosowany przy ofercie towaru z wysprzedaży lub towaru innego rodzaju. Umożliwia organizatorowi aukcji zaoferować dostawcom warunki, które w „klasycznych“ aukcjach nie są możliwe.

Faktury wysłane e-mailem:
- nie można otworzyć pliku - ustawienie niektórych e-mailowych klientów (np. Outlook, Outlook Express itd.) uniemożliwia pokazywanie plików, które potencjalnie mogą zawierać wirus. W wypadku wiadomości wysyłanych przez nas chodzi o plik w formacie .html. Dla pokazania załącznika wystarczy chwilowo zaznaczyć pole "Zakazać zapisywanie lub otwieranie plików, które by mogły zawierać wirus" v menu Narzędzia/Opcje/Karta zabezpieczenia.

- faktura z zerową ceną do zapłaty – jeżeli otrzymasz taką wiadomość oznacza to, że twoje oferty były pokonane wyższymi, to znaczy, że w tej aukcji nie nabyłeś.

Wysłanie zlecenia:
Pozycje, o które masz zainteresowanie, można na bieżąco zapisywać do OFERTY następująco: przy edytowaniu szczegółu pozycji i po wypełnieniu oferowanej ceny kliknąć na przycisk WYSŁAĆ OFERTĘ. Oferty będą się ustawiać w prawej części ekranu pod TWOJE OFERTY. Poszczególne pozycje zostaną usunięte przez kliknięcie na przycisk z krzyżykiem przy poszczególnych pozycjach. Po zakończeniu przeglądu kliknąć na przycisk WYSŁAĆ OFERTĘ i pokaże się nowe okno Formularz pisemnego zlecenia. Ten należy wypełnić według instrukcji i kliknąć na przycisk WYŚLIJ. Z reguły do 20 sekund otrzymasz automatycznie wygenerowany e-mail potwierdzający z wypełnionymi danymi. Jeżeli nie otrzymasz ten e-mail do godziny, prosimy o natychmiastowe skontaktowanie się z nami, aby mogliśmy na czas usunąć ewentualną przyczynę.

Dlaczego nie ma w rozliczeniu lotu, który w wynikach jest z taką samą ceną, jaką licytowałem?
W wypadku dwóch lub więcej ofert w tej samej wysokości, lot będzie sprzedany takiej osobie, której oferta nadeszła pod adres firmy wcześniej (w przypadku ofert wysłanych pocztą elektroniczną lub faksem, decyduje data wysłania, w przypadku wysłania pocztą, decyduje data na pieczątce).
Dlatego polecamy wysyłać oferty jaknajwcześniej, zwłaszcza jeśli są równe albo niemal równe cenom wywoławczym, wtedy jest duże prawdopodobieństwo kolizji identycznych ofert.

Reklamacje zbiorów:
Zwracamy uwagę na fakt, że reklamowanie zbiorów i pozycji zbiorowych nie jest możliwe. Jakość i suma cen materiałów nie są szczegółowo sprawdzane. Sumy kat. cen z reguły zapewniają dostawcy pozycji – sumy z reguły nie kontrolujemy, owszem kontrolujemy stan "decydujących" pozycji, potem sumy o stwierdzone różnice wyregulujemy. W wypadku, że rzeczywista suma cen może odróżniać się od rzeczywistości o więcej niż 20%, sumy potem raczej nie podajemy. W wypadku, że jest podana suma poszczególnych cen sprzedaży - np. "ocenione jako wybór" – poprawność oceny albo raczej rzeczywistość cen nie sprawdzamy. Jeżeli są w opisie wymienione określone pozycje np. według kat. numerów, tak te były przez nas sprawdzone a ich jakość odpowiada podanemu opisowi. Na naszych stronach z reguły podajemy 3 aż 7 obrazków – chodzi o wybór bardziej interesujących stron pozycji. Jeżeli jest podany link na on-line album, są podane wszystkie strony. Na żądanie telefoniczne zbiory szczegółowo opiszemy. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o skontaktowanie się z nami.

Wysokość oferty musi odpowiadać skali:
Przy wypełnianiu zlecenia prosimy dbać na to, aby wysokość oferty odpowiadała skali!

Wyciąg z Ogólnych warunków aukcyjnych: ...Podwyższanie ofert jest określone skalą
     do 100,- CZK .............. 10,- CZK
     do 500,- CZK .............. 20,- CZK
   do 1000,- CZK .............. 50,- CZK
do    5000,- CZK ............ 100,- CZK
do  10000,- CZK ............ 200,- CZK
nad 10000,- CZK ........... 500,- CZK
W wypadku, że wysokość złożonej oferty nie będzie odpowiadać podanej skali, zostanie zaokrąglony na niższą najbliżej możliwą...

To oznacza, że jeżeli oferta będzie np. 99, 450, 680, 1020, 20100,-CZK, dla celów aukcji jej wysokość będzie automatycznie wyregulowana na najbliższą możliwą w kierunku w dół, tzn.: 90, 440, 650, 1000, 20000.

O ile więcej zapłacę za zakup aukcji?
Do osiągniętych cen doliczamy:
- prowizję 10% (w wypadku preferowanej wysprzedaży po aukcji 0% - rozpoczyna się tydzień po zamknięciu przyjmowania zleceń),
- ryczałt kosztów przesyłki 100 CZK (jednakowe dla RC, Polski i Słowacji) – tylko w wypadku wysłania pocztą. Przy osobistym odbiorze opłatę tą nie doliczamy.

Skany na żądanie:
Na żądanie wyślemy obrazki odwrotnych (lewych) stron pozycji i to bezpłatnie. Z reguły załatwiamy do 24 godzin.

Wyszukiwanie:
Wyszukiwanie poszczególnych pozycji można według numeru pozycji lub według opisu – jeżeli chcesz znaleźć pozycję według numeru w katalogu aukcyjnym, do pola "według numeru losu" wpisać dany numer i kliknąć na OK – pojawi się tylko wyszukiwana pozycja. W wypadku, że szukasz np. cenzurowane wysyłki, do pola "według opisu lotu" wpisz cały wyszukiwany wyraz lub jego część - np. "cenzur", "cenz" – pokażą się wszystkie pozycje, które w swym opisie te wyrazy zawierają.

Guma znaczków:
Reagujemy na wzrost pojawienia się znaczków z reperowanymi, poprawianymi gumami – w wypadku stwierdzenia reparowanego kleju (głównie po naklejce) znaczek zaszeregujemy do kategorii znaczków z naklejką "x" (co owszem nie zdarza się przy aukcjach w innych firmach). Często chodzi o bardzo udane reparatury, które można rozpoznać tylko w określonych warunkach i po uzyskaniu pewnych doświadczeń. Na tej problematyce skupiamy się a w przyszłości chcemy udzielać  100% gwarancję na oryginalność gumy.

Opis widokówek:
Nazwa miejsca jest podawana w pierwotnym brzmieniu tak, jak podano na widokówce, dlatego niektóre miejsca trzeba koniecznie szukać pod różnymi literami- np. Bohumín (Bogumin): pod literką B (Bohumín) a literką O (Oderberg) itd.