Časté dotazy

na webu Aukce Alfil

Nabídková aukce

Co je "nabídková" aukce:  Nejvyšší nabídka = dosažená cena, tzn. zaplatíte tolik, kolik nabízíte (ovšem jen v případě, že je vaše nabídka nejvyšší). K dosažené ceně je účtována standardní provize. Další podmínky jsou obdobné, jak u písemných aukcí.
Tento formát aukce je používán při nabídce výprodejového zboží nebo zboží stejného druhu. Umožňuje pořadateli aukce nabídnout dodavatelům podmínky, které u "klasických" aukcí nejsou možné.

Po uzávěrce budou zveřejněny pouze prodané položky a jejich dosažené ceny, položky s dosaženou cenou nižší než minimální (nastavené dodavatelem) a položky, o které nebyl zájem, ve výsledkové listině zařazené nebudou. Doprodej nebude realizován a nebude možné je dodatečně zakoupit.

Zúčastnit se aukce je velmi jednoduché:

 

1.] Najít položku v katalogu

Položky jsou seřazeny podle kategorií podle států na jednotlivé položky, sbírky, pohlednice a ostatní obory.

 

Tip: Je možné použít vyhledávání podle popisu, funguje obdobně jako fulltext (google, seznam.cz...)

 

2.] Nabídnout cenu:

Provádí se obdobně, jako nákup v internetových obchodech - položka se vloží do košíku, avšak s tím rozdílem, že se vepisuje cena, kterou jsme ochotni nabídnout.

 

Tip: "Věčná" otázka - kolik nabídnout???

Tolik, kolik maximálně chcete zaplatit. Ani více, ani méně.

Teprve po zveřejnění výsledků se dozvíte, zda příkazy byly úspěšné. Potom už je pozdě na zvýšení či snížení nabízené ceny. Pokud dosažená cena je nižší - je to "výhra", zaplatím méně, než jsem předpokládal. Pokud je cena naopak vyšší - zde se sice může objevit hořkost z "prohry", ale už ne z vlastní chyby: proč jsem nenabídnul více? Protože už by to bylo moc drahé a netěšilo by mě to.

 

3.] Odeslat příkaz

Položky, na které jsme nabídli cenu (jsou v košíku) je nutné odeslat. Po kliknutí na tlačítko Odeslat příkaz se objeví políčka k vyplnění osobních údajů a způsobu odběru. Po dalším odkliknutí příkaz byl odeslán a za okamžik přijde na mailovou adresu, která byla použita při vyplňování údajů, potvrzovací mail.

 

Tip: Příkaz je možné zaslat také poštou, mailem, faxem, pro registrované zákazníky i telefonicky. U sálových aukcí samozřejmě také osobně.

 

4.] Počkat na výsledky

U každé aukce je zveřejněna uzávěrka příjmu příkazů - do této doby jsou přijímány písemné příkazy. Zanedlouho, zpravidla do 1-2 hodin, jsou zveřejněny výsledky - výsledková listina. Z té je zřejmé, za kolik byly vydraženy jednotlivé položky a které je možné dodatečně dokoupit. Téměř současně obdržíte mail se seznamem položek, které jste získali, je tam i vyčíslení, kolik je třeba zaplatit a jaké jsou možnosti platby. V případě, že v příkazu byl zadán způsob odběru "poštou na dobírku", zaplatíte až při doručení zásilky.

 

5.] Doprodej

Od okamžiku zveřejnění výsledků je možné doobjednat nevydražené položky, které je možné přidat k vydraženým položkám a ušetřit na poštovném. V doprodeji je možné kupovat za ceny pevné (=vyvolávací) a už se nezvyšují.


Faktury odeslané e-mailem:
- nejde otevřít příloha - nastavení některých e-mailových klientů (např. Outlook, Outlook Express atd.) znemožňuje zobrazování příloh, které potencionálně mohou obsahovat virus. V případě námi rozesílaných zpráv jde o přílohu ve formátu .html. Pro zobrazení přílohy stačí dočasně odškrtnout políčko "Zakázat ukládání nebo otevírání příloh, které by mohly obsahovat virus" v nabídce Nástroje/Možnosti/záložka Zabezpečení.
- faktura s nulovou cenou k zaplacení - pokud obdržíte takovou zprávu znamená to, že vaše nabídky byly překonány vyššími, tudíž v této aukci jste nic nezískali.

Odeslání příkazu: Položky, o které máte zájem, je možné průběžně vkládat do PŘÍKAZU takto: při editaci detailu položky a po vyplnění nabízené ceny klikněte na tlačítko NABÍDKU DO PŘÍKAZU. Nabídky se budou seřazovat v pravé části obrazovky pod VAŠE PŘÍKAZY. Jednotlivé položky se odstraňují kliknutím na tlačítko s křížkem u jednotlivých položek. Po ukončení prohlídky klikněte na tlačítko ODESLAT PŘÍKAZ a zobrazí se nové okno Formulář písemného příkazu. Tento vyplňte podle pokynů a klikněte na tlačítko ODESLAT. Zpravidla do 20 vteřin obdržíte automaticky vygenerovaný potvrzovací e-mail s vyplněnými údaji. Pokud do hodiny tento e-mail neobdržíte, neprodleně nás prosím kontaktujte abychom mohli případnou příčinu včas odstranit.

Reklamace sbírek: Upozorňujeme na skutečnost, že reklamovat sbírky a hromadné položky není možné. Kvalita a součet cen materiálu nejsou podrobně zkoumány. Součty kat. cen zpravidla zajišťují dodavatelé položek - součty zpravidla nekontrolujeme, avšak kontrolujeme stav „rozhodujících" položek, potom součty o zjištěné rozdíly upravujeme. V případě, že reálný součet cen se může lišit od skutečnosti o více než 20%, součty pak raději neuvádíme. V případě, že je uváděn součet jednotlivých prodejních cen - např. „oceněno jako výběr" - správnost ocenění resp. reálnost cen nezkoumáme. Pokud v popise jsou vyjmenovány určité položky např. podle kat. čísel, tak tyto byly námi prohlédnuty a jejich kvalita odpovídá uvedenému popisu. Na našich stránkách uvádíme zpravidla 3 až 7 obrázků - jedná se o výběr zajímavějších stránek položky. Pokud je uveden odkaz na on-line album, jsou uvedeny všechny stránky. Na požádání telefonicky sbírky podrobněji popíšeme. V případě jakýchkoliv pochybností nás prosím kontaktujte.

Poplatek 50 Kč za katalog: V případě, že se zúčastníte aukce = zašlete vyplněný příkaz, katalog příští aukce bude zaslán automaticky. V případě, že příkaz nezašlete a máte zájem o katalog příští aukce, prosíme o zaslání poplatku ve výši 50 Kč (převodem, hotově, ve známkách atd.).

Výše příkazu musí odpovídat stupnici: Při vyplňování příkazu dbejte prosím na to, aby výše nabídky odpovídala stupnici!
Vyňatek ze Všeobecných aukčních podmínek:... Zvyšování nabídek je určeno stupnicí
do 100,- Kč ............. 10,- Kč do 5000,- Kč .............. 100,- Kč
do 500,- Kč ............. 20,- Kč do 10000,- Kč ............ 200,- Kč
do 1000,- Kč ........... 50,- Kč nad 10000,- Kč ........... 500,- Kč
V případě, že výše příhozu nebude odpovídat uvedené stupnici, bude zaokrouhlen na nižší nejblíže možnou...

Znamená to, že pokud nabídka bude např. 99, 450, 680, 1020, 20100,-Kč, pro účely aukce bude její výše automaticky upravena na nejbližší možnou směrem dolů, tzn.: 90, 440, 650, 1000, 20000.

Proč jsem nezískal los, když jsem nabízel stejnou cenu, jaká je ve výsledkové listině? V případě dvou a více nabídek ve stejné výši bude los prodán tomu, jehož nabídka došla na adresu firmy dříve (u příkazů zaslaných e-mailem nebo faxem datum odeslání, u příkazů zaslaných poštou rozhoduje datum poštovního razítka,). Proto doporučujeme zasílat příkazy co nejdříve, obzvlášť pokud obsahují nabídky rovné nebo o něco vyšší než vyvolávací ceny, kde je vyšší pravděpodobnost střetu shodných nabídek.

Kolik připlatím za nákup v aukci? K dosaženým cenám účtujeme:
1.) provizi 10% (v případě zvýhodněného doprodeje po aukci 0% - zahajuje se týden po uzávěrce příjmu příkazů),
2.) 10 Kč za každou položku
3.) paušál na balné a poštovné 50 Kč (stejné pro ČR, Polsko a Slovensko) - jen v případě zaslání poštou. Při osobním odběru tento poplatek neúčtujeme.

Scany na požádání: Na požádání zašleme obrázky rubových stran položek, a to zdarma. Vyřizujeme zpravidla do 24 hodin.

Vyhledávání: Vyhledávání jednotlivých položek je možné podle čísla položky nebo podle popisu - pokud chcete najít položku podle čísla v aukčním katalogu, do pole „podle čísla losu" vepište dané číslo a klikněte OK - zobrazí se jen hledaná položka. V případě, že hledáte např. cenzurované zásilky, do pole „podle popisu losu" vepište celý hledaný výraz nebo jeho část - např. „cenzur", „cenz" - zobrazí se všechny položky, které ve svém popisu tyto výrazy obsahují.

Lep známek: Reagujeme na nárůst výskytu známek s reparovnými lepy - v případě zjištění reparovaného lepu (hlavně po nálepce) známku zařadíme do kategorie známek s nálepkou „x" (což však nebývá zvykem u aukcí jiných firem). Často se jedná o velmi zdařilé reparatury, které bývají rozpoznatelné jen za určitých podmínek a po získání určitých zkušeností. Na tuto problematiku se zaměřujeme a do budoucna chceme poskytovat 100% záruku na původnost lepu.

Popis pohlednic: Název místa je uváděn v původním znění tak, jak je uvedeno na pohlednici, proto některé místa je nutné hledat pod různými písmeny - např. Bohumín: pod písmenem B (Bohumín) a písmenem O (Oderberg) atd.