Časté dotazy

na webu Aukce Alfil

Co je "nabídková" aukce?
Nejvyšší nabídka = dosažená cena, tzn. zaplatíte tolik, kolik nabízíte (ovšem jen v případě, že je vaše nabídka nejvyšší). K dosažené ceně je účtována standardní provize. Další podmínky jsou obdobné, jak u písemných aukcí.
Po uzávěrce budou zveřejněny pouze prodané položky a jejich dosažené ceny, položky s dosaženou cenou nižší než minimální (nastavené dodavatelem) a položky, o které nebyl zájem, ve výsledkové listině zařazené nebudou. 

Proč je vhodné/nutné se registrovat?
Abychom splnili předpisy o ochraně osobních údajů (GDPR aj.) a ochránili Vaše osobní údaje, je nutná registrace.
Avšak registrací získáte:
- přehled o aktuálních příhozech (zda vyhrávají/prohrávají) s možností zvýšení, příp. smazání,
- historie příhozů, objednávek, aukčních protokolů
- přehled o aktuálních objednávkách

Faktury odeslané e-mailem:
- nejde otevřít příloha - nastavení některých e-mailových klientů (např. Outlook, Outlook Express atd.) znemožňuje zobrazování příloh, které potencionálně mohou obsahovat virus. V případě námi rozesílaných zpráv jde o přílohu ve formátu .html. Pro zobrazení přílohy stačí dočasně odškrtnout políčko "Zakázat ukládání nebo otevírání příloh, které by mohly obsahovat virus" v nabídce Nástroje/Možnosti/záložka Zabezpečení.

Odeslání příkazu:
Položky, o které máte zájem, je možné průběžně vkládat do PŘÍKAZU takto: při editaci detailu položky a po vyplnění nabízené ceny klikněte na tlačítko NABÍDKU DO PŘÍKAZU. Nabídky se budou seřazovat v pravé části obrazovky do košíku PŘÍKAZY. Jednotlivé položky se odstraňují kliknutím na tlačítko s křížkem u jednotlivých položek. Po ukončení prohlídky klikněte na tlačítko ODESLAT PŘÍKAZ a zobrazí se nové okno Formulář písemného příkazu. Tento vyplňte podle pokynů a klikněte na tlačítko ODESLAT. Zpravidla do 20 vteřin obdržíte automaticky vygenerovaný potvrzovací e-mail s vyplněnými údaji. Pokud do hodiny tento e-mail neobdržíte, neprodleně nás prosím kontaktujte abychom mohli případnou příčinu včas odstranit.

Reklamace sbírek:
Upozorňujeme na skutečnost, že reklamovat sbírky a hromadné položky není možné. Kvalita a součet cen materiálu nejsou podrobně zkoumány. Součty kat. cen zpravidla zajišťují dodavatelé položek - součty zpravidla nekontrolujeme, avšak kontrolujeme stav „rozhodujících" položek, potom součty o zjištěné rozdíly upravujeme. V případě, že reálný součet cen se může lišit od skutečnosti o více než 20%, součty pak raději neuvádíme. V případě, že je uváděn součet jednotlivých prodejních cen - např. „oceněno jako výběr" - správnost ocenění resp. reálnost cen nezkoumáme. Pokud v popise jsou vyjmenovány určité položky např. podle kat. čísel, tak tyto byly námi prohlédnuty a jejich kvalita odpovídá uvedenému popisu. Na našich stránkách uvádíme zpravidla 3 až 7 obrázků - jedná se o výběr zajímavějších stránek položky. Pokud je uveden odkaz na on-line album, jsou uvedeny všechny stránky. Na požádání telefonicky sbírky podrobněji popíšeme. V případě jakýchkoliv pochybností nás prosím kontaktujte.

Výše příkazu musí odpovídat stupnici:
Při vyplňování příkazu dbejte prosím na to, aby výše nabídky odpovídala stupnici!
Vyňatek ze Všeobecných aukčních podmínek:... Zvyšování nabídek je určeno stupnicí
do 100,- Kč ............. 10,- Kč do 5000,- Kč .............. 100,- Kč
do 500,- Kč ............. 20,- Kč do 10000,- Kč ............ 200,- Kč
do 1000,- Kč ........... 50,- Kč nad 10000,- Kč ........... 500,- Kč

V případě, že výše příhozu nebude odpovídat uvedené stupnici, bude zaokrouhlen na nižší nejblíže možnou...
Znamená to, že pokud nabídka bude např. 99, 450, 680, 1020, 20100,-Kč, pro účely aukce bude její výše automaticky upravena na nejbližší možnou směrem dolů, tzn.: 90, 440, 650, 1000, 20000.

Proč jsem nezískal los?
I když jsem nabízel stejnou cenu, jaká je ve výsledkové listině? V případě dvou a více nabídek ve stejné výši bude los prodán tomu, jehož nabídka došla na adresu firmy dříve (u příkazů zaslaných e-mailem nebo faxem datum odeslání, u příkazů zaslaných poštou rozhoduje datum poštovního razítka,). Proto doporučujeme zasílat příkazy co nejdříve, obzvlášť pokud obsahují nabídky rovné nebo o něco vyšší než vyvolávací ceny, kde je vyšší pravděpodobnost střetu shodných nabídek.

Kolik připlatím za nákup v aukci?
K dosaženým cenám účtujeme:
1.) provizi 10% (v případě zvýhodněného doprodeje po aukci 0% - zahajuje se týden po uzávěrce příjmu příkazů),
2.) paušál na balné a poštovné 99 Kč (stejné pro ČR, Polsko a Slovensko) - jen v případě zaslání poštou. Při osobním odběru tento poplatek neúčtujeme.

Scany na požádání:
Na požádání zašleme obrázky rubových stran položek, a to zdarma. Vyřizujeme zpravidla do 24 hodin.

Vyhledávání:
Vyhledávání jednotlivých položek je možné podle čísla položky nebo podle popisu - pokud chcete najít položku podle čísla v aukčním katalogu, do pole „podle čísla losu" vepište dané číslo a klikněte OK - zobrazí se jen hledaná položka. V případě, že hledáte např. cenzurované zásilky, do pole „podle popisu losu" vepište celý hledaný výraz nebo jeho část - např. „cenzur", „cenz" - zobrazí se všechny položky, které ve svém popisu tyto výrazy obsahují.

Lep známek:
Reagujeme na nárůst výskytu známek s reparovnými lepy - v případě zjištění reparovaného lepu (hlavně po nálepce) známku zařadíme do kategorie známek s nálepkou „x" (což však nebývá zvykem u aukcí jiných firem). Často se jedná o velmi zdařilé reparatury, které bývají rozpoznatelné jen za určitých podmínek a po získání určitých zkušeností. Na tuto problematiku se zaměřujeme a do budoucna chceme poskytovat 100% záruku na původnost lepu.

Popis pohlednic:
Název místa je uváděn v původním znění tak, jak je uvedeno na pohlednici, proto některé místa je nutné hledat pod různými písmeny - např. Bohumín: pod písmenem B (Bohumín) a písmenem O (Oderberg) atd.