GDPR

na webu Aukce Alfil

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679

Společnost ALFILIP auctions, s.r.o., Havlíčkova 12, 737 01 Český Těšín, IČ: 27797201, zapsaná u KS v Ostravě, spisová značka C 52085   s adresou Dejvická 306/9, Praha 6, 160 00, dále jen „Správce“ je oprávněna zpracovávat poskytnuté osobní údaje.

Správce vyvine maximální možné úsilí k zabezpečení osobních údajů žadatelů. Pokud dojde k narušení bezpečnosti údajů, bude správce neprodleně informovat jak subjekt tak Úřad pro ochranu osobních údajů. Osobní údaje mohou být zpracovávány jak automaticky tak ručně a nebudou předávány dalším subjektům, pokud to není potřebné k vyřízení požadavků klienta, objednávky či není uvedeno jinak v tomto souhlasu.

Účel zpracování poskytnutých údajů:

- zprostředkování nákupu a prodeje položek v aukcích nebo za předem dohodnuté ceny
- zpracování aukčních příkazů a objednávek
- distribuce vydražených nebo zakoupených položek
- zasílání informací o konaných aukcích a aktualit elektronicky
- zasílání aukčních katalogů a dalších materiálů poštou

Rozsah zpracovávaných údajů:

- jméno, příjmení (název firmy)
- kontaktní údaje (emailová adresa, korespondenční adresa, telefonní číslo)
- transakční údaje

Právo ke zpracovávaným údajům:

Na požádání Správce doloží kompletní opis osobních údajů, které shromažďujete o žadateli (dále jen „Subjektu“) a umožní
- možnost opravy osobních údajů
- možnost vymazání osobních údajů
- možnost omezení zpracování osobních údajů
- možnost udělit a odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
- možnost vznesení námitky proti zpracování osobních údajů
a další práva stanovená předpisem či nařízením EU či jiným zákonem České republiky

Požadavky Subjektu musí být doručeny písemně na adresu Správce nebo elektronicky mailem na adresu infos(zavináč)alfil.cz a budou vyřízeny co nejdříve v rámci technických možností Správce. Osobní údaje, které je nutné uchovávat z důvodu jiného právního základu nemohou být vymazány (informační povinnost vůči státním institucím).