Podmínky příjmu

na webu Aukce Alfil

Všeobecné podmínky pro příjem materiálu do aukcí Alfil

 

1. Přebírající přebírá filatelistický materiál od předávajícího za účelem jeho prodeje v aukci.

2. Cena prodeje převzatého materiálu v aukci se stanovuje jako minimální vyvolávací cena stanovena předávajícím.

3. Firma Alfil si vyhrazuje právo odmítnout nebo stáhnout z aukce nabízenou položku, popř. více položek sloučit nebo jednotlivě rozdělit.

4. Uzávěrka příjmu materiálu je 6 týdnů před konáním aukce.

5. Na materiál zařazený do aukce Alfil obdrží předávající písemné potvrzení. Po předání materiálu poštou nebo osobně před 2 měsíci před datem konání aukce vystaví přebírající Potvrzení převzetí, jehož součástí je seznam vyhotovený předávajícím nebo přebírajícím. Po předání materiálu poštou nebo osobně do 2 měsíců před datem konání aukce vystaví přebírající Potvrzení převzetí, jehož součástí je seznam vyhotovený přebírajícím.

6. Firmě Alfil náleží odměna, která je dohodnuta ve výši 10 % z konečné prodejní ceny a manipulačního poplatku 50,- Kč při objemu prodaného materiálu nižším než 1000,- Kč.

7. V případě neprodání materiálu (pro nezájem nebo pro zmaření aukce) se má za to, že od další licitace předávající odstupuje a firma Alfil má nárok na manipulační poplatek ve výši 10,- Kč za každou neprodanou položku.

8. Odměna a manipulační poplatek je splatná jejím vypořádáním, které bude uskutečněno nejpozději do 2 měsíců od data konání aukce.

9. Přebírající se zavazuje použít poskytnuté osobní údaje od předávajícího výhradně pro vnitřní potřeby firmy.

10. Tímto vyjadřuje předávající souhlas se Všeobecnými aukčními podmínkami platnými pro aukci, jejímž pořadatelem je přebírající. 

 

            Při výběru materiálu dbejte, prosím, zvýšené pozornosti na kvalitu. I ta nejmenší vada bude v katalogu popsána a tudíž je velmi pravděpodobné, že položka bude neprodána. To se týká také pravosti materiálu, na požádání a na náklady majitele je možné zajistit odzkoušení pravosti, popř. zhotovení atestu (jen u materiálu ČSR, ČR, Polska). Do aukcí nebude přijímán materiál běžný, předražený, nekvalitní. Na případné dotazy odpovíme na tel.č. 558 711 871 nebo alfil@silesnet.cz.

 

 

 

 

Newsletter

Budeme vás informovat o zahájení aukcí, významných novinkách a zařazení zajímavých položek do aukce nebo k přímému prodeji. Vaše adresa bude použita výhradně k tomuto účelu a nebude poslytnuta třetím osobám. Přihlášením k odběru souhlasíte s s podmínkami o Ochraně osobních údajů. Kdykoliv se můžete odhlásit zde.  

Přihlásit se k odběru novinek.