Los: 734

|1944, Wodzowie, fałszerstwa znaczków tzw. czeskie, rzadsze od prawdziwych - ciekawy materiał porównawczy i dokument epoki

() / 339-41
Vyvolávací cena:

1 500 Kč

Dosažená cena:

1 500 Kč