Los: 727

|1944, Wydanie Polskiego Rządu na Emigracji, unikalna fotografia próby znaczka za 1+2 zł. w rozmiarze 41x58 mm wg projektu Artura Horowicza, rytowanego przez W.Wacka, jest powiększona w stosunku do małej odbitki z pramatrycy dla lepszej wyrazistości, co było pomocne dla komisji rozpatrującej projekty znaczków przy jak to napisano w fotoopinii ostatecznej prezentacji przed rozpoczęciem druku znaczka, w katalogach niemieckich projekty fotograficzne ujmowane są jako Essay i umieszczane w tabelach prób poszczególnych wydań z oznaczeniem E, tego typu materiał dokumentujący przygotowania do druku pojawia się w handlu sporadycznie, fotopinia Schmutz

() / 338 E
Vyvolávací cena:

10 000 Kč

Dosažená cena:

10 000 Kč