Los: 1789

|Fournier Forgery: Album de Facsimilés č. 338 obsahující tisíce faximilí (falz) klasických známek, otisků štočků, razítek, perforace známek z celého světa. Fournier, na rozdíl od jiných padělatelů, se nesnažil oklamat veřejnost, svůj materiál označoval jako faksimile a nabízel sběratelům, kteří si nemohli dovolit koupit originály. Po Fournierově smrti celou pozůstalost odkoupila od vdovy jeho zaměstnance Union Philatelique de Geneve, která známky rozdělila do 480 knih, zbytek bylo spáleno. Vzhledem k tomu, že Fournier vyráběl známky z tak široké škály zemí, mnohé z těchto knih byly buď rozděleny podle zemí, nebo rozprodávány jednotlivě. Úplných knih se dochovalo velmi malé množství, mimořádná nabídka, nutnost pro každého znalce klasiky.

/
Vyvolávací cena:

100 000 Kč

Dosažená cena:

115 000 Kč


Další zajímavé
položky