Los: 1079

|LEVANT firmowa koperta opłacona polskimi znaczkami 10f i parką 20f z ręcznym nadrukiem P.P.C, skasowane POCZTA POLSKA KONSTANTYNOPOL 21.10.20, adresowana do Krakowa, koperta pionowo zgięta i inne ślady, bez tylnej klapy, jedna z nielicznych dochowanych przesyłek, do tego niefilatelistycznych, wycena wg. kat. Fischer od 20000Zł

Vyvolávací cena:

50 000 Kč

Dosažená cena:

50 000 Kč