Los: 20

Benelux, sestava celistvostí PÚD 50 ks, obsahuje obálky (Re., let.), starší celiny atd, mj. první lety

Vyvolávací cena:

500 Kč

Dosažená cena:

500 Kč


Další zajímavé
položky