Los: 44

ČSR I - polní pošta, 1918-38, sestava PÚD 42 ks přev. dopisnic, většina z oblasti Slovenska, zajímavá útvarová razítka, dále 17 ks dopisnic z krizového roku 1938

Vyvolávací cena:

1 100 Kč

Dosažená cena:

1 400 Kč


Další zajímavé
položky