Los: 260

Polska, zestaw całości PMW, sporo cenzur (m.in. trójkątne z początku 2-giej wojny), ciekawych ostemplowań, opłat, do zagranicy, zabór Czechosłowacji itp., bardzo atrakcyjna cena wywoławcza

Vyvolávací cena:

9 000 Kč

Dosažená cena:

27 000 Kč


Další zajímavé
položky