Los: 95

Česká republika, sbírka známek, aršíků a PL, navíc kombinace soutisků a spousta dalšího materiálu, na albových listech, nom. jen známek 11264 Kč, zbytek nepočítáno - zdarma

Vyvolávací cena:

8 400 Kč

Dosažená cena:

12 000 Kč


Další zajímavé
položky