Los: 28

1920, 70. narozeniny TGM, zkusmý tisk

() / 140 ZT
Vyvolávací cena:

100 Kč

Dosažená cena:

200 Kč


1920, 70. narozeniny TGM, zkusmý tisk …, 1920, xzkt