Los: 579

Sestava kolonií na destičce

Vyvolávací cena:

100 Kč

Dosažená cena:

100 Kč