Los: 11

Sestava vynechaných a posunutých zoubkování

/
Vyvolávací cena:

1 000 Kč

Dosažená cena:

1 400 Kč