Los: 879

ČSR I, sestava známek s příležitostními razítky a celistvostí

Vyvolávací cena:

750 Kč

Dosažená cena:

750 Kč