Los: 46

Celý svět, velká hromada filatelie - zbytkové sbírky a sestavy známek, celistvostí, pohlednic aj., spousta materiálu za symbolickou cenu

Vyvolávací cena:

5 000 Kč

Dosažená cena:

6 500 Kč